Archiwum: kwiecień 2019

2019-04-03

W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Żywa lekcja historii". To wydarzenie stanowiło dla uczniów nie tylko naukę, ale także wspaniałą rozrywkę, a to wszystko za sprawą współudziału przedstawicieli uczniów w przedstawieniu. 

2019-04-04

W czwartek 04 kwietnia uczniowie klas Ia i Ib zostali zaproszeni przez swoich młodszych kolegów z przedszkola na przedstawienie pt. "Idzie wiosna".

2019-04-05

W dniu 05.04.2019 w naszej szkole obchodzono Dzień Ziemi. Jest to nazwa akcji prowadzonych corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje. Podczas akademii uczniowie wysłuchali  historii wprowadzenia na świecie obchodów  Dnia Ziemi , wierszy oraz piosenki ekologicznej . W czasie projekcji filmu mogli  również poznać  najprostsze sposoby dbania o czyste środowisko jak oszczędzanie energii, wody i  właściwe segregowanie śmieci. W drugiej części uroczystości odbyły się gry i zabawy o tematyce ekologicznej . Obchody zakończyły się pokazem mody ekologicznej przygotowanej przez uczniów szkoły .

Informacja dla rodziców
2019-04-08

Informacja dot. przebiegu strajku.

 

Szanowni Państwo,

W świetle wiadomości, które docierają do nas za pomocą mediów, z uwagi na brak porozumienia, w poniedziałek, tj. 08.04.2019r.  zawieszamy zajęcia ponieważ nie jesteśmy w stanie zapewnić Państwa dzieciom „zwykłego” toku funkcjonowania placówki i bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu i szkole i świetlicy. O wszelkich zmianach pod tym względem będziemy Państwa informować poprzez stronę internetową.

Dyrektor Zespołu- mgr B. Martyna

2019-04-09

Szanowni Rodzice!

Pragnę powiadomić, że mimo prowadzonej akcji strajkowej trwają przygotowania do egzaminu ucz. kl. 8. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem w terminie od 15.04.2019r. do 17.04.2019r. o godz. 09.00 odbędą się egzaminy:

poniedziałek (15.04.2019) cz.1 humanistyczna

wtorek (16.04.2019) cz.2 matematyka

środa (17.04.2019) cz.3 język obcy ( język angielski).

Przypominam wszystkim uczniom o obowiązku posiadania przy sobie ważnej legitymacji szkolnej.

Infoormacji dodatkowych udziela p. C.Michalska ( sekretariat tel. 32/42 10 016).

                                                                                               Z poważaniem

                                                                                    dyrektor- Bogusława Martyna

Szanowni Rodzice!
2019-04-24

Z powodu trwającego strajku nauczycieli informuję, że w czwartek 25 kwietnia 2019r. i piątek 26 kwietnia 2019r. placówka zapewnia w przedszkolu i szkole opiekę dla maksymalnie 25-osobowych grup dzieci w godzinach od 7.00 do 14.00. Jednocześnie oferujemy podopiecznym gorący posiłek (dotyczy osób korzystających ze stołówki szkolnej).

Z poważaniem

Dyrektor Zespołu: Bogusława Martyna

Informacja dotycząca wznowienia zajęć w ZSzP15 w Rybniku
2019-04-25

Szanowni Rodzice!

W dniu 26.04.2019r. strajk nauczycieli  będzie nadal trwał, jednak placówka zapewni opiekę dla 25 dzieci z przedszkola i 25 uczniów ze szkoły w godzinach od 7.00 do 14.00.

Jednocześnie informuję, że W PONIEDZIAŁEK 29.04.2019r. ZOSTANĄ WZNOWIONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE W SZKOLE I PRZEDSZKOLU.

Uczniowie klas I - VIII przychodzą do szkoły zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

 

Z poważaniem

Dyrektor Zespołu: Bogusława Martyna

Rowerowy Maj
2019-04-29

W dniu 6 maja 2019r. startuje kampania Rowerowy Maj. 

Jej uczestnikami są uczniowie klas I - VIII naszej szkoły, których rodzice wyrazili zgodę na udział swojego dziecka w akcji.

Celem kampanii jest promowanie aktywności fizycznej, zrównoważonej mobilności, w tym, w szczególności, komunikacji rowerowej.

W ramach Kampanii liczone będą aktywne podróże do szkoły odbyte od dnia 06 maja do dnia 31 maja 2019 roku, z wyłączeniem dni wolnych ustawowo oraz maksymalnie pięciu dni wycieczek (dla poszczególnej klasy).

Za aktywne podróże uznaje się przejazdy rowerem lub hulajnogą, a także w przypadku dalszych odległości podróże komunikacją miejską lub samochodem łączone z aktywnymi podróżami na ostatnim odcinku, którego długość nie powinna być krótsza niż 200 m.

Rejestracja aktywnych podróży prowadzona będzie każdego dnia Kampanii poprzez odnotowanie przejazdu przy nazwisku ucznia/dziecka w klasowym dzienniku rowerowym.

Za każdy przejazd uczestnik otrzymuje dwie naklejki: kwadratową do przyklejenia w książeczce rowerowej i okrągłą do przyklejenia na plakat klasowy.

O wyniku placówki lub klasy decyduje liczba aktywnych podróży w drodze do placówki w stosunku do liczby wszystkich uczniów/dzieci w danej placówce lub klasie/grupie.

W zakładce "DLA RODZICÓW" została zamieszczona "Ulotka dla Rodziców", z którą polecamy się zapoznać.

 

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z KASKÓW OCHRONNYCH.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KAMPANII

Rowerowy Maj!

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w KatowicachRzecznik Praw DzieckaEdukacja Rybnik