pdf
94848

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do P31 w Rybniku w postępowaniu rekrutacyjnym

WAŻNA INFORMACJA

 

Potwierdzenie woli składamy od 12.06 do 19.06.2020r.,

jednak ze względu na egzamin kl. 8 i  izolację szkoły od obecności osób trzecich / 16-19.06.br. /

zwracamy się z uprzejmą prośbą, by dokument składano od piątku do poniedziałku.

Proponujemy również wersję elektroniczną.

Dziękujemy.

Przypomnienie o oświadczeniach
 
Składając wypełniony wniosek w przedszkolu pierwszego wyboru proszę pamiętać również o dołączeniu stosownych zaświadczeń i oświadczeń związanych z poszczególnymi kryteriami.
 
Dla przykładu:
 
Zaznaczając wypełnienie kryterium Kandydat, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym należy dołączyć oświadczenie o miejscu pracy/studiów/nauki (wzór oświadczenia jest do pobrania w zakładce pliki do pobrania) Informacja o konieczności złożenia oświadczenia pojawia się w trakcie wypełniania wniosku (pod literką „i”)
pdf
113361

Rekrutacja do klasy I i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020//2021

Zdjęcia i pliki do pobrania:

P31

P31

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w KatowicachRzecznik Praw DzieckaEdukacja Rybnik