Szkoła Podstawowa nr 27 im. Jarosława Dąbrowskiego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 15 w Rybniku znajduje się w dzielnicy Chwałęcice w otoczeniu lasów i w pobliżu Zalewu Rybnickiego. Budynek szkoły jest dwukondygnacyjny, obecnie w rozbudowie wielofunkcyjne boisko sportowe wraz z bieżnią, boiskiem do piłki plażowej, zieloną częścią wypoczynkowo – rekreacyjną ( wewnętrzne patio). Wraz z nowym rokiem szkolnym 2018/2019 baza lokalowa obejmie 9 sal lekcyjnych, w tym pracownię komputerową, biologiczno-chemiczną, dobrze wyposażoną salę gimnastyczną, bibliotekę szkolną oraz  świetlicę  szkolną  pełniącą funkcję  stołówki  w nowym obiekcie. W ramach stołówki oferujemy smaczne         i zdrowe posiłki. Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym. W obecnym roku szkol. 2017/2018  do szkoły uczęszcza  153 uczniów w 8 oddziałach klasowych. Od 01.09.2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku rozpoczną  funkcjonowanie nowe oddziały przedszkolne. Od obecnego roku szkolnego, zgodnie z reformą uczniowie kl. VII podjęli naukę drugiego języka obcego - języka niemieckiego. W trosce o każdego ucznia  placówka  oferuje zajęcia wspierające        i rozwijające jednostkę. Organizuje zajęcia kółek przedmiotowych (matematyczne, przyrodnicze, języka polskiego, języka angielskiego, artystyczne, SKS, rekreacyjno-sportowe). Z myślą o uczniach z dysfunkcjami szkoła zapewnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Zatrudnia logopedę, oligofrenopedagoga, surdopedagoga, tyflopedagoga, terapeutę, socjoterapeutę, nauczyciela z uprawnieniami do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej. Wcześniej wymienieni specjaliści realizują zaj. korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, gimnastyki korekcyjnej. Nasi uczniowie mogą poszczycić się wieloma sukcesami z różnych dziedzin nauki. Są laureatami czołowych miejsc w konkursach regionalnych, ogólnopolskich, wojewódzkich, posiadają wyróżnienia w ramach  międzynarodowych konkursów matematycznych. Za swoje osiągnięcia zdobyli Stypendium Prezydenta i tytuł Prymusa. W latach 2007r., 2014r., 2016 r. reprezentanci kl. VI zostali laureatami i finalistami  Wojewódzkich  konkursów wiedzy z j. polskiego i matematyki, zdobyli  wysokie miejscaw zawodach pływackich, w siatkówce chłopców (2014-2015 IV miejsce, 2016r. II m. wśród szkół podstawowych, a w 2017- pierwsze). W roku szkol. 2017/18 przedstawiciele szkoły zdobyli tytuł laureata I stopnia,II stopnia a 3 osoby III stopnia w Ogólnopolskim konkursie języka angielskiego Memory Master. Jesteśmy posiadaczami wysokich  wyników ze Sprawdzianu kompetencji po kl. VI ( 2014- I miejsce w Rybniku). Szkoła posiada: Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, Certyfikat Szkoły Bezpiecznego Internetu, Odznakę e- Twinning – Europejski Certyfikat Jakości, Certyfikat Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją, Certyfikat Wiarygodnej Szkoły 2015, 2016. Należymy do Klubu Szkół UNICEF i regularnie realizujemy proponowane projekty edukacyjno–charytatywne. Wspieramy potrzebujących w ramach programów Góra Grosza, Grosz do Grosza, pomoc seniorom itp. Placówka uczestniczy w wielu programach: Szkoła bez przemocy, Szkoła czystych rąk, KinoSzkoła, Owoce w szkole i mleko  w szkole, Bezpieczny Pierwszak,  Rybnicka Akademia Siatkówki Młodzieżowej, Klub Bezpiecznego Puchatka, w programach unijnych i ekologicznych. Zapewniamy zajęcia na basenie. W trosce o zdrowie uczniów dwa razy w tygodniu zapewniamy opiekę  pielęgniarki szkolnej.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w KatowicachRzecznik Praw DzieckaEdukacja Rybnik