Jesteśmy małą placówką, ale okazuje się, że „chętnie odwiedzaną” przez studentów Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Humanistycznej i innych uczelni. Bywa, że w ciągu roku szkolnego "przewija" się przez nasz Zespół wielu praktykantów różnych kierunków studiów. Najczęściej są to nasi dawni uczniowie, których "nie odsyłamy z kwitkiem" do innych szkół, tylko z radością wprowadzamy ich w świat nauczania kolejnych pokoleń. Jest to nasza dodatkowa praca, ale dostarcza dużo radości, ponieważ wtedy widoczne są efekty naszej dawnej pracy oraz poznajemy losy absolwentów, którzy znaleźli swoje miejsce w życiu  i przychodzą do nas jeszcze po dalszą pomoc. Nauczyciele - opiekunowie praktyk studenckich starają się im przekazać "sekrety" zawodu nauczycielskiego. Te praktyki to najlepsza metoda poznania zawodu nauczyciela. Najważniejsze jednak jest to, że studenci obserwują różne zajęcia, dokumentację jednostki, dyżurują podczas przerw, prowadzą lekcje. Praktyki w naszej szkole odbywają się solidnie! Nie wystarczy, aby student - przyszły nauczyciel- ograniczył się tylko do zdobycia pieczątki w swoim dzienniczku praktyk.

Kadra nauczycielska i dyrekcja Zespołu starają się, aby praktyka była prawdziwą praktyką!

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w KatowicachRzecznik Praw DzieckaEdukacja Rybnik