Z  k a r t  h i s t o r i i      

 

1880 r. - wybudowanie budynku szkolnego we wsi Chwałęcice jako fundację Księcia Raciborskiego - budynek składał się z izby lekcyjnej i mieszkania dla nauczyciela

1921 r. - nauczyciel o nazwisku Dobiasz, z Zakopanego -  pierwszym polskim kierownikiem szkoły

01.08.1945 r.-powołanie pana Jana Dobosza z województwa krakowskiego  na kierownika szkoły, funkcję tę pełnił do 1970 r.

1965 - 1967 r. - budowa nowego budynku szkolnego, w którym szkoła mieści się do dnia dzisiejszego

01.09.1974 r. - szkoła została Zbiorczą Szkołą Gminną, w skład której weszły: Szkoła Podstawowa w Stodołach i Szkoła Podstawowa w Zwonowicach - funkcję dyrektora szkoły pełniła pani mgr Gertruda Słobudzka do 15 października 1977 r.

15.10.1977 r. - objęcie funkcji dyrektora szkoły przez panią mgr Helenę Piątek, która kierowała szkoła do 31.08.2002 r.

01.09.1978 r. wraz z przyłączeniem Chwałęcic do Rybnika jako dzielnicy miasta szkoła uzyskała status Szkoły Podstawowej nr 27  im. Jarosława Dąbrowskiego w Rybniku

1979 r. - powołanie Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły o salę gimnastyczną, który bezskutecznie przez 20 lat zabiegał o zezwolenie na budowę tejże sali

09.11.1989 r. - przystąpienie szkoły do Szkolnego Klubu Pokoju - odsłonięcie portretu patrona szkoły Jarosława Dąbrowskiego

06. 1996 r. - uzyskanie przez szkołę I miejsca w Miejskim Konkursie o nagrodę Prezydenta na najładniej utrzymane i zadbane otoczenie placówki oświatowej

1998 - 1999 r. - remont boiska szkolnego

1999 r. - podjęcie Uchwały przez Urząd Miasta o budowie sali gimnastycznej przy szkole

02.2001 r. - podjęcie Uchwały przez Urząd Miasta o likwidacji Szkoły Podstawowej nr 30 w Stodołach i powiększenie obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej nr 27 o dzielnicę Stodoły

01.09.2001 r. - Szkoła Podstawowa nr 27 w Rybniku zostaje szkołą 6-cio klasową, liczy 178 uczniów z dzielnic Chwałęcice                                   i Stodoły

15.10.2001 r. - rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy budynku szkoły.

10.05.2002 r.- uroczyste otwarcie sali gimnastycznej

01.09.2002 r. objęcie stanowiska dyrektora szkoły przez panią mgr Bogusławę Martynę

26.06.2013r. - podjęcie Uchwały Nr 529/XXXVI/2013 Rady Miasta Rybnika o utworzeniu  z dn. 01.09.2013r. Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego  nr 15 w Rybniku, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 27 im. Jarosława Dąbrowskiego w Rybniku oraz Przedszkole nr 31 w Rybniku mieszczące się przy ul. Grodzkiej 14.

Siedzibą Zespołu ustanowiono budynek Szkoły Podstawowej nr 27 im. Jarosława Dąbrowskiego w Rybniku przy ul. Gzelskiej 7.

 

01.09.2016r. - utworzenie oddziału przedszkolnego grupy 6-latków na terenie obiektu szkolnego.

 

04.2017r.-04.2018r.- dobudowanowegoprzedszkola wraz z placem zabaw do obiektu szkoły, generalny remont kuchni, termomodernizacja całego obiektu , likwidacja CO i  instalacja ekologicznego systemu grzewczego  (pomp ciepła) ,budowa nowoczesnych boisk  sportowo-rekreacyjnych

01.09.2017r. -przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 27 im. Jarosława Dąbrowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

nr 15 w Rybniku w ośmioletnią szkołę podstawową.

 

 

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w KatowicachRzecznik Praw DzieckaEdukacja Rybnik