Dla rodziców

pdf
1362718
Prezentacji ZS w Rybniku ZDZ w Katowicach
jpg
1322241

Wytyczne dotyczące egzaminu ósmoklasisty.

docx
14093
Informacja dla rodziców!
Rodzice ubiegający się o obiady bezpłatne w r. szkol. 2020/2021 proszeni są o składanie wniosków drogą mailową ( zsp15@vp.pl ) do dn.24.04.2020.  Do posiłków kwalifikują się rodziny, gdzie dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 792,00 zł.
Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w KatowicachRzecznik Praw DzieckaEdukacja Rybnik