Aktualności

Wakacje!
2020-07-01

26 czerwca 2020r. zakończyliśmy rok szkolny 2019/2020. 

Wszystkim uczniom i ich rodzicom dziękujemy za trud włożony w naukę zdalną.

Udanych i bezpiecznych wakacji życzą

Dyrektor,

Rada Pedagogiczna

i Pracownicy szkoły.

Deklaracja na posiłki - przedszkole 2020 / 2021
2020-06-24

Rodzice dzieci , które będą uczęszczały do przedszkola od września 2020r.  są proszeni o pobranie" deklaracji o korzystaniu z posiłków". Uzupełnioną  deklarację  należy  dostarczyć  do placówki w nieprzekraczalnym terminie - do 10 lipca 2020r.,  w godzinach od 8:00 do 14:00 . W wiatrołapie przedszkola jest wyłożona skrzynka na w/w korespondencję. Dziękuję!

 

DEKLARACJĘ MOŻNA POBRAĆ KLIKAJĄC NA LINK:

https://www.zsp15.miastorybnik.pl/files/deklaracjanaposikiprzedszkole2020-2021.pdf

Rusza nabór uzupełniający do przedszkoli
2020-06-22

W dniu 23 czerwca (o godz. 9.00) rusza nabór uzupełniający do przedszkoli dla dzieci, które nie dostały się w pierwszym naborze. Do dyspozycji rodziców będzie jeszcze 235 miejsc.

Rodzic, który chce zapisać swoje dziecko do przedszkola musi to zrobić w terminie od 23 czerwca do 29 czerwca (do godz. 15.00) korzystając z witryny naborowej www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

 

Na ww. witrynie znajdują się również szczegółowe informacje, w których przedszkolach są jeszcze wolne miejsca.

Najlepiej wybrać trzy przedszkola!

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
2020-06-09
Drodzy uczniowie!

 

Przed Wami kilka dni odpoczynku (dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych).
W tych dniach będzie działać Nasza Wirtualna Świetlica. Zachęcam Was do odwiedzenia strony:

https://padlet.com/6azsp15/swietlica

Znajdziecie tam wiele ciekawostek, pomysłów na prace plastyczne oraz propozycji gdzie i jak spędzić wakacje.
 
Życzę miłego wypoczynku i przyjemnych chwil spędzonych w naszej świetlicy.
Wychowawca świetlicy
Simona Jastrzębska
WAŻNA INFORMACJA
2020-06-05

Informujemy, że w związku z awarią internetu nie działają linie telefoniczne w placówce. Awaria ma zostać usunięta najpóźniej do wtorku 9 czerwca. W związku z powyższym kontakt telefoniczny z placówką jest niemożliwy. 

PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA!

Zgłoszenie dziecka do świetlicy na rok szkolny 2020/2021
2020-06-02

Informujemy o możliwości zapisania dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021.

KARTA UCZESTNIKA ŚWIETLICY jest do pobrania poniżej:

https://www.zsp15.miastorybnik.pl/files/kartauczestnikawietlicy.pdf
lub w zakładce Dla rodziców.


Godziny otwarcia świetlicy zależą od deklaracji rodziców.

Wstępnie świetlica jest czynna od 7.00-10.00 i od 11.30 -16.00.

Zgłoszenia proszę odsyłać do wychowawcy świetlicy na adres: zspnr15@gmail.com

Osoby które nie mają możliwości wydruku karty zgłoszeniowej, mogą pobrać druk od 4.06 w szkole, gdzie można również składać wnioski.

1 czerwca - Dzień Dziecka - kliknij na obrazek i przeczytaj
2020-06-01

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

 

Prezentacja o prawach dziecka

https://www.zsp15.miastorybnik.pl/files/prawadziecka.pdf

Zapraszamy do oglądania!

 

Harmonogram pracy biblioteki szkolnej od 1 czerwca
2020-06-01

Uczniowie chcący oddać lub wypożyczyć książkę z biblioteki szkolnej mogą to zrobić codziennie w następujących godzinach:


Dzień Godziny
poniedziałek 11.30 – 13.30
wtorek 11.30 – 13.30
środa 11.30 – 13.30
czwartek 12.00 – 15.00
piątek 11.30 – 13.30

Książki można oddać/wypożyczyć w bocznym wejściu od strony sali gimnastycznej.

Uczniowie podchodzą do drzwi co 10 minut. Jeśli będzie więcej chętnych do oddania książek lub wypożyczenia, to prosimy, aby poczekali w kolejce.

Książki może oddać uczeń, jedna osoba za całe rodzeństwo, rodzice za dzieci.

Można zamówić książki, jeśli chce ktoś wypożyczyć. Na stronie dostępnej pod linkiem znajdującym się poniżek został przygotowany formularz. Należy tam dodać post, wpisać swoje imię i nazwisko, klasę, autora i tytuł książki, którą chcemy wypożyczyć.

https://padlet.com/zszpnr15/q9m0wkgar8lv78o

Zmiana organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r.
2020-06-01

Załącznik dostępny w zakładce Dla rodziców lub po kliknięciu na link znajdujący się poniżej:

https://www.zsp15.miastorybnik.pl/files/zmianaorganizacjipracyprzedszkoliioddziawprzedszkolnychwszkoachwlipcuisierpniu2020r-.pdf

Zakończono tworzenie listy uczniów klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021
2020-05-26

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Rybniku dziękuje serdecznie rodzicom za zaangażowanie i wspólne działania, w celu ustalenia listy uczniów klas pierwszych. Informuję, że lista została  dzisiaj ostatecznie zamknięta. Szczegółowe informacje dostępne są w sekretariacie ZSzP15.

 

W tym dniu składamy również najpiękniejsze życzenia wszystkim mamom. Życzymy pociechy z dzieci, radości z dnia codziennego i wspólnie spędzonych chwil z rodziną.

 

Pierwsza klasa o profilu żeglarskim w Rybniku
2020-05-25

W Rybniku powstanie 1 klasa SP o profilu żeglarskim!
Zapisy trwają do 3 czerwca w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 10 w Rybniku (ZSS w Rybniku).

 

Żeglarstwo to pasja, przygoda i sposób na życie. Sport który otwiera horyzonty, sprawia że stajemy się częścią przyrody, uczy nas współzawodnictwa, szacunku dla przeciwnika i przyrody. Uczy samodzielności, ale również działania w grupie, wpaja zasady fair play, odpowiedzialności za siebie i innych. 
Już po raz czwarty TS Kuźnia Sekcja Żeglarska oraz ZSS w Rybniku ogłaszają nabór do klasy sportowej o profilu żeglarskim.
W Zespole Szkół Sportowych z powodzeniem działają obecnie trzy klasy żeglarskie (klasa 1, 5 i 6),
- zajęcia sportowe zintegrowane są z planem lekcji,
- dzieci uczestniczą w zajęcia z pływania na basenie,

- poza sezonem żeglarskim odbywają się zajęcia ogólnorozwojowe,

- pro­gra­m szko­le­nia do­pa­so­wa­ny jest do wieku uczniów klas 1 - nauka przez zabawę! 
- uczniowie klas żeglarskich mają moż­li­wo­ść spę­dza­nia czasu ak­tyw­nie na po­wie­trzu pod okiem wy­kwa­li­fi­ko­wa­nych trenerów or­ga­ni­zu­ją­cych nie tylko zajęcia na wodzie ale również zajęcia ogól­no­ro­zwo­jo­we, gry i zabawy ruchowe, gry terenowe i wiele innych aktywnych form dla najmłodszych! 

Zapraszamy do kontaktu!
Wszelkie informacje dotyczące klas żeglarskich oraz naboru, dostępne są pod numerem telefonu 504 806 385!

 

Do  03.06.2020 - przyjmowane są wnioski o przy­ję­cie do klasy spor­to­wej (WY­MA­GA­NE DO­KU­MEN­TY NALEŻY ZŁOŻYĆ ZGODNIE Z IN­STRUK­CJĄ PODANĄ NA STRONIE SZKOŁY: https://www.zss.mia­sto­ryb­nik.pl )

Zasady naboru oraz harmonogram znajduje się na stronie sekcji 
http://zagle.rybnik.pl/news/details/364/

ŚWIATOWY DZIEŃ KOSMOSU - KONKURS
2020-05-21

21.05.2020 obchodzimy Światowy Dzień Kosmosu!

W zakładce Dla uczniów znajduje się prezentacja poświęcona tej tematyce - ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA!

Prezentacja dostępna również pod linkiem:

https://www.zsp15.miastorybnik.pl/files/dziekosmosu.pdf

Z tej okazji ogłaszamy konkurs dla klas 1-3 na najpiękniejszą pracę plastyczną pt. "DROGA MLECZNA - GALAKTYKA MARZEŃ". 

NAGRODA: Dla zwycięzców przewidziano upominki.
WIELKOŚĆ: format A4
TECHNIKA: dowolna.

Zdjęcia prac należy przesyłać na maila:
drogamlecznakonkurs@gmail.com

WAŻNY KOMUNIKAT
2020-05-20

SZANOWNI RODZICE!

W związku z wiadomością uzyskaną od Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku, iż "nie rekomenduje" on otwarcia żłobków i przedszkoli w Rybniku i  okolicy, informuję że do 30 maja br. nie zostaną wznowione zajęcia dla dzieci w żłobkach miejskich, przedszkolach oraz zajęcia opiekuńcze dla dzieci z klas I-III. 

Decyzja o ewentualnym  otwarciu placówek od 1 czerwca zostanie poprzedzona ponowną konsultacją z Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

Jednocześnie informuję, że z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych kontynuujemy  indywidualne zajęcia rewalidacyjne, a z dn. 25 maja br. rozpoczynamy konsultacje dla uczniów klas 8.

W związku z powyższym należy kontynuować nauczanie zdalne.

Egzamin dla uczniów klasy VIII
2020-05-15

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

Komunikat i materiały są dostępne na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis.

Wytyczne zostały umieszczone także w zakładce DLA UCZNIÓW i DLA RODZICÓW

2020-05-05

Informujemy, że na wniosek dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 15 w Rybniku, Prezydent Miasta Rybnika, jako organ prowadzący wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w przedszkolu w terminie od 06.05.2020r. do 22.05.2020r.

Komunikat Prezydenta Miasta Rybnika
2020-05-04

Mając na uwadze niekorzystną sytuację epidemiologiczną dotyczącą zakażeń SARS-CoV-2 na terenie Rybnika Prezydent Miasta nie zaleca udostępniania przyszkolnych obiektów sportowych (boisk).

Wyjątek mogą stanowić kluby sportowe, które po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem szkoły i z zachowaniem aktualnych wymogów sanitarnych mogą korzystać z ww. obiektów.

Place zabaw pozostają zamknięte

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA WZNOWIONA !!!
2020-05-01

Zarządzenie nr 226/2020 zmieniające harmonogram naboru do przedszkoli.

Rodzice dzieci uczęszczających do danego publicznego przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie od 5 do 18 maja br. Deklaracja może być przesłana elektronicznie (skan, zdjęcie podpisanego dokumentu) lub bezpośrednio złożona w przedszkolu. Deklarację powinni podpisać oboje rodzice, chyba że z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe.

 

Szczegóły w załączniku umieszczonym w zakładce REKRUTACJA.

Informacje dotyczące rekrutacji
2020-04-30

W zakładce REKRUTACJA znajduje się nowy harmonogram rekrutacji do klas I - Zarządzenie nr 227/2020 z 29.04.2020. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami.

UWAGA - KONKURS!
2020-04-21

IV EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PROJEKT ZNACZKA POCZTOWEGO

"ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH"

Znaczek pocztowy to nie tylko obrazek naklejany na kopertę, nie tylko potwierdzenie opłaty za przesłanie listu. Jest to przede wszystkim dzieło sztuki. Potrzeba wielu lat, aby dojść do takiej wprawy, żeby móc projektować znaczki. Wielu profesjonalnych grafików marzy, aby owoce ich twórczości znalazły się na znaczkach pocztowych. Krajowe i międzynarodowe konkursy są okazją do zaprezentowania własnych osiągnięć, pochwalenia się talentem i umiejętnościami.

Konkurs „Świat oczami młodych” to jedyna w swoim rodzaju możliwość samodzielnego zaprojektowania znaczka przez młodzież. Trzy najlepsze projekty wraz z nazwiskami ich autorów znajdą się na znaczkach wydanych w nakładzie 100 tys. egzemplarzy. Będą one dostępne w każdej placówce pocztowej, na dziesiątki lat trafią do klaserów filatelistów.

Wierzymy, że wśród młodych ludzi konkurs wypromuje kolekcjonowanie znaczków, a budowana wokół projektu wartość dodana – zrozumienie jak ważny jest wolontariat – zainspiruje młodzież do aktywnego angażowania się w pomaganie potrzebującym wsparcia: ludziom, zwierzętom, przyrodzie.

Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie.

Regulamin konkursu, wytyczne dla autorów  i zgody uczestników oraz ich opiekunów 

do pobrania w zakładce Dla uczniów

..............................................................................................................

TERMIN ODDAWANIA PRAC I ZGÓD: 29 maja 2020r.

KOORDYNATOR KONKURSU: Małgorzata Ślosarek

Świąteczne życzenia
2020-04-11

Zdrowych i Spokojnych Świąt Wielkanocnych!

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w KatowicachRzecznik Praw DzieckaEdukacja Rybnik