Ważne informacje dla uczniów klasy VIII
2021-03-05

Od 1 do 31 marca realizowane jest wydarzenie edukacyjne prezentujące szerokie możliwości rybnickiej edukacji w szkołach ponadpodstawowych oraz rybnickiej Filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Szczegółowe informacje znajdziecie klikając na link https://edukacja.rybnik.eu/marzec-rybnickiej-edukacji/.

Wizyty wirtualne w szkołach odbędą się według załączonego poniżej harmonogramu:

https://www.zsp15.miastorybnik.pl/files/harmonogramwizytwirtualnychwszkoach.pdf 

 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY "Ja - Ty - My - Obywatele Europy
2021-03-01

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Ja - Ty - My - Obywatele Europy.

TEMAT: „Z baśnią i legendą po Europie”.

Projekt zakłada wprowadzenie  młodzieży w obszar wspólnego europejskiego dziedzictwa kultury, przestrzeni społecznej i obywatelskiej w myśl hasła „Każdy inny – wszyscy równi”. Punktem wyjścia jest wiedza na temat swojego regionu i kraju (baśnie i legendy). Celem jest refleksja nad tym co wartościowego możemy pokazać ze swojej kultury mieszkańcom Europy a także jakie wartości możemy czerpać ze skarbca kultury innych państw europejskich. 

TECHNIKA: Technika wykonania prac jest dowolna ( technika płaska)

 1. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie prac plastycznych  wykonanych samodzielnie przez uczniów zgodnie z tematem.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
 3. Każda placówka może przysłać dowolną ilość prac.
 4. Do każdej pracy powinna być dołączona KARTA ZGŁOSZENIA  (zał. nr. 1). Kartę zgłoszenia należy nakleić na odwrocie pracy.
 5. Prace należy złożyć u wychowawcy w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2021 r          

Regulamin konkursu znajduje się poniżej:

Regulamin konkursu

Konkurs "Kartki wielkanocne 2021"
2021-02-28

Projekt edukacyjno-wychowawczy

 

„ … NIEBO ZIEMI, NIEBU ZIEMIA,

WSZYSCY WSZYSTKIM ŚLĄ ŻYCZENIA...”

ODSŁONA WIELKANOCNA

 

            Od 2018 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rybniku zaprasza rybnickich uczniów i przedszkolaków do włączenia się w realizację projektu edukacyjno-wychowawczego „... Niebo ziemi, niebu ziemia, wszyscy wszystkim ślą życzenia...”

 

            Zbliżają się kolejne święta, a w Rybniku wciąż jest  wiele osób, które w tym czasie od nikogo nie usłyszą życzeń i życzliwych słów. Dlatego postanowiliśmy w tych trudnych dla wszystkich czasach ponownie przygotować kartki z życzeniami dla osób samotnych i bezdomnych.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w REGULAMINIE KONKURSU:

REGULAMIN KONKURSU

 

LICZYMY NA WASZE ZAANGAŻOWANIE

 

NASZE HASŁO PRZEWODNIE BRZMI:

BO NAJWAŻNIEJSZE W ŻYCIU, TO DOSTRZEC DRUGIEGO CZŁOWIEKA.

I TEGO  WŁAŚNIE CHCEMY UCZYĆ NASZYCH UCZNIÓW

2021-02-26

Uczniowie klasy Ia naszej szkoły wzięli udział w lekcjach profilaktyczno – zdrowotnych w ramach wojewódzkiej akcji informacyjno – edukacyjnej pt.  „Wirusoochrona”. Akcja została zainicjowana przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Katowicach. 

Lekcje przeprowadzono według autorskiego scenariusza zajęć z wykorzystaniem otrzymanych materiałów i własnych pomysłów (Scenariusz zajęć w ramach akcji WIRUSOOCHRONA) #lekcjaHIGIENY #wirusoochrona

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy aktywnie uczestniczyli w lekcjach, dzielili się swoimi doświadczeniami, wykonywali pomysłowe prace plastyczne oraz plakaty, które podziwiać można obok drzwi wejściowych szkoły. Zdobytą wiedzę dotyczącą higieny zastosowali w praktyce np. myjąc ręce zgodnie z zasadami prawidłowego mycia, stosując się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, takich jak noszenie maseczki czy dezynfekcja, ale także dzieląc się wiedzą wśród członków swojej rodziny i propagując pożądane zachowania społeczne. 

 

“Kiedy wirus nas dopada, pokonamy tego gada

Umyj ręce, buzię całą, włóż maseczkę doskonałą!

A gdy przyjdzie na to pora zgłoś się szybko do doktora.

Dystans półtorametrowy trzymamy,

i tym sposobem o wspólne bezpieczeństwo dbamy.

Koronawirus choć jest malutki, 

Niesie ze sobą ogromnie złe skutki.

Pamiętaj przyjacielu drogi!

Dbaj o czystość, ręce myj, dezynfekuj ile sił!”

KONKURS dla uczniów klas IV - VIII
2021-02-25

XXII edycja ogólnopolskiego konkursu geologiczno-środowiskowego Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro, odbędzie się w 2021 roku pod hasłem Tajemniczy Świat Jaskiń.

 

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych:

 •          uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.
 •          dla uczniów starszych zostanie przeprowadzony konkurs wiedzy geologicznej w dwóch kategoriach wiekowych:

o   dla uczniów VII i VIII klas szkoły podstawowej

o   dla uczniów szkół ponadpodstawowych

 

I etap konkursu plastycznego polega na przygotowaniu przez ucznia pracy plastycznej zgodnej z tematyką konkursu i przesłaniu jej do siedziby organizatora (szczegółowe informacje w komunikacie na stronie konkursu)

 

I etap konkursu wiedzy polega na samodzielnym przygotowaniu pracy pisemnej na jeden z poniżej zamieszczonych tematów i przesłanie jej do siedziby organizatora (szczegółowe informacje w komunikacie na stronie konkursu)

Temat 1: Moje spotkanie z krasem

Temat 2: Jaskinia – otwarta księga wiedzy

Temat 3: Ósmy kontynent

 

Termin nadsyłania prac w I etapie upływa 31 marca 2021.

  

Konkurs dla szkół z obszaru województw śląskiego i opolskiego organizuje:

 

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Górnośląski w Sosnowcu http://sosnowiec.pgi.gov.pl

 

W półfinale i finale ogólnopolskim konkursu przyznawane są nagrody rzeczowe.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy zdobędą I, II i III miejsce w finale ogólnopolskim otrzymają INDEKSY Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek GEOLOGIA) oraz Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są na stronie http://sosnowiec.pgi.gov.pl  oraz http://konkurs.pgi.gov.pl

ZGŁOSZENIA CHĘTNYCH UCZNIÓW PRZYJMUJĄ WYCHOWAWCY KLAS

MIEJSKI KONKURS ORTOGRAFICZNY „Mistrz Ortografii” dla klas II i III szkół podstawowych
2021-02-25

Miejski Konkurs ortograficzny jest II etapem, którego 2 finalistów weźmie udział w  XVIII edycji wojewódzkiego konkursu ortograficznego „Mistrz ortografii województwa śląskiego 2021 r.” dla uczniów klas II i III szkół podstawowych organizowanego rzez Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach.

 

Konkurs Miejski odbędzie się dnia 26 marca 2021 roku o godz. 9.00

 

Forma: Dyktando pisane ze słuchu, na kartce A4 w linie, podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą szkoły, nieścieralnym czarnym długopisem. dyktowanym przez Koordynatora Szkoły. Dyktando odbywać się będzie równolegle we wszystkich szkołach w dniu  26 marca o godzinie 9.00.

 

Treści programowe

 •          Uczestników konkursu obowiązuje znajomość treści programowych z zakresu ortografii dla klas I, II, III:
 •          pisownia wyrazów z ó, rz, ż, ch, h wymiennymi i niewymiennymi
 •          pisownia zakończeń: -ów, -ówka, -ówna, -unek, -uje;
 •          pisownia liczebników;
 •          wielka litera w pisowni tytułów, nazwach geograficznych,
 •          pisownia „nie” z przymiotnikiem, czasownikiem
 •          pisownia wyrazów z zanikiem dźwięczności na końcu i w środku wyrazu;
 •          stosowanie znaków interpunkcyjnych na końcu zdania oraz przy wyliczaniu.

 

Poniżej znajduje się PLIK DO POBRANIA:

Konkurs ortograficzny dla klas II - III - klauzula dotycząca danych osobowych uczestnika

Po wypełnieniu klauzuli przez rodziców, dziecko oddaje dokument wychowawcy i zgłasza chęć udziału w konkursie.

 

Wyniki naszych uczniów uzyskane w konkursach z języka angielskiego
2021-02-18

Uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursach i olimpiadach ogólnopolskich, które stanowiły zewnętrzne źródło oceny poziomu ich wiedzy językowej.

Do grona uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Języka Angielskiego należą:

Piotr Kania, kl.6a

Hanna Baszczok, kl. 6b

Znacznie większe osiągnięcia mamy w Ogólnopolskim Konkursie Leksykalnym z Języka Angielskiego.  Wyróżnieni uczniowie to:

Piotr Kania, kl. 6a – laureat II stopnia

Hanna Baszczok, kl. 6a – laureat II stopnia

Jakub Żyła, kl. 6a – laureat II stopnia

Igor Wieczorek, kl.6a – laureat III stopnia

Emilia Starzec, kl. 6a – wyróżnienie

Juliusz Zbroszczyk, kl. 6a – wyróżnienie

Julia Juroszek, kl.7 – laureat III stopnia

Gloria Orzyszek, kl. 7– laureat III stopnia

Alicja Piekorz, kl. 7 – laureat III stopnia

Jakub Zbroszczyk, kl.8 – laureat III stopnia

2021-02-11

Zabawy karnawałowe były w bieżącym roku szkolnym inne niż zwykle, bo przeprowadzone w osobnych salach, z zachowaniem reżimu sanitarnego, ale pomimo obostrzeń, dzieci bawiły się bardzo dobrze. 

Nabór do klasy I na rok szkolny 2021/2022
2021-02-03

Uruchomienie strony internetowej dla rodziców kandydatów rekrutujących się do kl. I w szkołach podstawowych

nastąpi  22 lutego 2021r. godz. 08.00  do 12 marca 2021r. godz. 15.00

 

Strona internetowa dostępna pod adresem:

https:// rybnik.elemento.pl

 

Zarządzenie Nr 26/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Rybniku z dn. 02 lutego 2021r. w sprawie: ogłoszenia rekrutacji dzieci do kl. I Szkoły Podstawowej nr 27 im. J. Dąbrowskiego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 15 w Rybniku na rok szkolny 2O21/2O22

 

Zarządzenie 19/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 stycznia 2021 r.

Wiadomość dla uczniów klasy VIII
2021-02-02

Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. 

Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej MEiN 

Załączniki:

 1. Terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2021-2022
 2. Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021-2022 - komunikat MEiN
2021-02-01

Klasy II, IIIa, IIIb oraz grupa świetlicowa rozpoczęły realizację II modułu międzynarodowego projektu "Czytamy z klasą lekturki spod chmurki". Wybraliśmy lektury o tematyce zimowej do samodzielnego czytania, wypełniliśmy lekturniki, wykonaliśmy prace plastyczne o tematyce zimowej oraz śnieżynki do dekoracji sali i przygotowaliśmy pokaz mody ekologicznej. Pomysły naszych uczniów można podziwiać na załączonych zdjęciach.

"MÓJ PATRON" - konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych
2021-01-27

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów  do udziału w  konkursie plastycznym organizowanym przez Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku.

Szczegóły znajdują się w dokumencie: Regulamin konkursu "MÓJ PATRON"

 

 

NOWOŚCI KSIĄŻKOWE W SZKOLNEJ BIBLIOTECE!
2021-01-19

Po koniec ubiegłego roku biblioteka szkolna wzbogaciła się o nowe książki. Wśród oferowanych pozycji znajdują się książki zarówno dla młodszych, jak i dla starszych dzieci. Kliknij na link znajdujący się poniżej, by poznać tytuły niektórych z nich:

NOWE KSIĄŻKI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Zapraszamy do zamawiania książek.  

WAŻNE INFORMACJE
2021-01-15

W związku z powrotem do szkoły uczniów klas I - III, od dnia 18 stycznia 2021r. obowiązywać będą nowe zasady dotyczące funkcjonowania placówki. Prosimy o zapoznanie się z nimi:

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ZSP15 W RYBNIKU OD 18.01.2021

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLAS I - III OD 18.01.2021

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH OD 18.01.2021

Ferie zimowe
2021-01-04

Od 04 do 17 stycznia 2021 r. uczniowie wszystkich szkół w całym kraju mają ferie zimowe.

Bezpiecznego wypoczynku!

Coraz bliżej święta...
2020-12-21

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia.

To okazja do składania życzeń.

Aby je przeczytać, kliknij na link poniżej:

https://www.zsp15.miastorybnik.pl/files/yczenia_9hu7m2wjr5k.pdf 

KONKURS NA EKO - KARTKĘ
2020-12-05

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w konkursie plastycznym.  Waszym zadaniem jest wykonanie eko-kartki o tematyce świątecznej.

Szczegóły na plakacie.

PODZIĘKOWANIA
2020-12-02

Wszystkim osobom zaangażowanym w zbiórkę obuwia zimowego, przekazujemy podziękowania od organizatora zbiórki:

PODZIĘKOWANIA

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w KatowicachRzecznik Praw DzieckaEdukacja Rybnik