Aktualności

Uwaga uczniowie - KONKURS!
2020-09-27
Drodzy uczniowie klas I-IV !!

KONKURS
 
Z okazji Dnia Języków Obcych,który przypadał 26 września, p. Simona Jastrzębska zorganizowała 
 
mały konkurs wiedzy .

Aby wziąć udział w konkursie należy:
 
1) wejść na stronę:

https://wordwall.net/play/4670/655/251

2) wpisać swoje imię, nazwisko oraz klasę 
 
3) samodzielnie wypełnić test wyboru :-)


Zakończenie konkursu nastapi dnia 4.10.2020 r.

Na zwycięzców czekają upominki !
Spotkania z rodzicami
2020-09-18

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI ODBĘDĄ SIĘ WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO PORZĄDKU:

 

Wtorek 29.09.2020

godz. 16.00

Klasa Ia - sala przy wejściu do budynku

Klasa Ib - sala gimnastyczna

Klasa II - świetlica

Klasa IIIa - sala ew obok świetlicy

godz. 17.00

Klasa IIIb - sala ew obok świetlicy

Klasa IV - świetlica

Klasa VIa - sala przy wejściu do budynku

godz 18.00

Klasa VIII - sala przy wejściu do budynku

 

Środa 30.09.2020

godz. 16.00

Klasa VIb - sala przy wejściu do budynku

Klasa VII - świetlica

Udział klas II, IIIa i IIIb w międzynarodowym projekcie edukacyjnym CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki
2020-09-17

Projekt CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki będzie realizowany jako innowacja pedagogiczna, która opiera się na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci. Ponadto innowacyjna formuła projektu polega na wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijaniu poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. Poprzez czytanie lektur, uczniowie zostaną wprowadzeni w problematykę dotyczącą zmian klimatycznych, postaw ekologicznych oraz szeroko pojętej ochrony środowiska.


Fluoryzacja - zalecenie Krajowego Konsultanta do spraw Pediatrii
2020-09-10

Informacja dotycząca fluoryzaji w szkole znajduje się w  linku poniżej:

https://www.zsp15.miastorybnik.pl/files/nawww.pdf 

Zachęcamy do zapoznania się z nią.

Informacja dla rodziców uczniów klas II - VIII
2020-08-26

Zebrania z rodzicami przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego odbędą się według następującego porządku:

 

Poniedziałek 31.08.2020

godzina 16.00 - klasy II i IIIa

godzina 17.00 -  klasy IIIb i IV

 

Wtorek 01.09.2020

godzina 16.00 -  klasy VIa i VIb

godzina 17.00 - klasy VII i VIII

 

Miejsce spotkań: ZSzP 15 - świetlica szkolna i sala edukacji wczesnoszkolnej na parterze (obok świetlicy).

 

W związku z obostrzeniami sanitarnymi prosimy o zaopatrzenie się  w maseczki i rękawiczki ochronne.

Informacja dla rodziców uczniów klas pierwszych
2020-08-24

Wychowawcy wraz z Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Rybniku zapraszają rodziców dzieci z klas pierwszych na zebranie, które odbędzie się 27.08.2020r. o godzinie 17:00 w sali gimnastycznej.

W związku z obostrzeniami sanitarnymi, na zebranie zapraszamy jednego rodzica (lub opiekuna), bez dzieci. Przypominamy, iż należy zaopatrzyć się w maseczki oraz rękawiczki. Proszę zabrać ze sobą długopis oraz notes. Prosimy o obecność na zebraniu.

Wakacje!
2020-07-01

26 czerwca 2020r. zakończyliśmy rok szkolny 2019/2020. 

Wszystkim uczniom i ich rodzicom dziękujemy za trud włożony w naukę zdalną.

Udanych i bezpiecznych wakacji życzą

Dyrektor,

Rada Pedagogiczna

i Pracownicy szkoły.

Deklaracja na posiłki - przedszkole 2020 / 2021
2020-06-24

Rodzice dzieci , które będą uczęszczały do przedszkola od września 2020r.  są proszeni o pobranie" deklaracji o korzystaniu z posiłków". Uzupełnioną  deklarację  należy  dostarczyć  do placówki w nieprzekraczalnym terminie - do 10 lipca 2020r.,  w godzinach od 8:00 do 14:00 . W wiatrołapie przedszkola jest wyłożona skrzynka na w/w korespondencję. Dziękuję!

 

DEKLARACJĘ MOŻNA POBRAĆ KLIKAJĄC NA LINK:

https://www.zsp15.miastorybnik.pl/files/deklaracjanaposikiprzedszkole2020-2021.pdf

Rusza nabór uzupełniający do przedszkoli
2020-06-22

W dniu 23 czerwca (o godz. 9.00) rusza nabór uzupełniający do przedszkoli dla dzieci, które nie dostały się w pierwszym naborze. Do dyspozycji rodziców będzie jeszcze 235 miejsc.

Rodzic, który chce zapisać swoje dziecko do przedszkola musi to zrobić w terminie od 23 czerwca do 29 czerwca (do godz. 15.00) korzystając z witryny naborowej www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

 

Na ww. witrynie znajdują się również szczegółowe informacje, w których przedszkolach są jeszcze wolne miejsca.

Najlepiej wybrać trzy przedszkola!

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
2020-06-09
Drodzy uczniowie!

 

Przed Wami kilka dni odpoczynku (dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych).
W tych dniach będzie działać Nasza Wirtualna Świetlica. Zachęcam Was do odwiedzenia strony:

https://padlet.com/6azsp15/swietlica

Znajdziecie tam wiele ciekawostek, pomysłów na prace plastyczne oraz propozycji gdzie i jak spędzić wakacje.
 
Życzę miłego wypoczynku i przyjemnych chwil spędzonych w naszej świetlicy.
Wychowawca świetlicy
Simona Jastrzębska
WAŻNA INFORMACJA
2020-06-05

Informujemy, że w związku z awarią internetu nie działają linie telefoniczne w placówce. Awaria ma zostać usunięta najpóźniej do wtorku 9 czerwca. W związku z powyższym kontakt telefoniczny z placówką jest niemożliwy. 

PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA!

Zgłoszenie dziecka do świetlicy na rok szkolny 2020/2021
2020-06-02

Informujemy o możliwości zapisania dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021.

KARTA UCZESTNIKA ŚWIETLICY jest do pobrania poniżej:

https://www.zsp15.miastorybnik.pl/files/kartauczestnikawietlicy.pdf
lub w zakładce Dla rodziców.


Godziny otwarcia świetlicy zależą od deklaracji rodziców.

Wstępnie świetlica jest czynna od 7.00-10.00 i od 11.30 -16.00.

Zgłoszenia proszę odsyłać do wychowawcy świetlicy na adres: zspnr15@gmail.com

Osoby które nie mają możliwości wydruku karty zgłoszeniowej, mogą pobrać druk od 4.06 w szkole, gdzie można również składać wnioski.

1 czerwca - Dzień Dziecka - kliknij na obrazek i przeczytaj
2020-06-01

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

 

Prezentacja o prawach dziecka

https://www.zsp15.miastorybnik.pl/files/prawadziecka.pdf

Zapraszamy do oglądania!

 

Harmonogram pracy biblioteki szkolnej od 1 czerwca
2020-06-01

Uczniowie chcący oddać lub wypożyczyć książkę z biblioteki szkolnej mogą to zrobić codziennie w następujących godzinach:


Dzień Godziny
poniedziałek 11.30 – 13.30
wtorek 11.30 – 13.30
środa 11.30 – 13.30
czwartek 12.00 – 15.00
piątek 11.30 – 13.30

Książki można oddać/wypożyczyć w bocznym wejściu od strony sali gimnastycznej.

Uczniowie podchodzą do drzwi co 10 minut. Jeśli będzie więcej chętnych do oddania książek lub wypożyczenia, to prosimy, aby poczekali w kolejce.

Książki może oddać uczeń, jedna osoba za całe rodzeństwo, rodzice za dzieci.

Można zamówić książki, jeśli chce ktoś wypożyczyć. Na stronie dostępnej pod linkiem znajdującym się poniżek został przygotowany formularz. Należy tam dodać post, wpisać swoje imię i nazwisko, klasę, autora i tytuł książki, którą chcemy wypożyczyć.

https://padlet.com/zszpnr15/q9m0wkgar8lv78o

Zmiana organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r.
2020-06-01

Załącznik dostępny w zakładce Dla rodziców lub po kliknięciu na link znajdujący się poniżej:

https://www.zsp15.miastorybnik.pl/files/zmianaorganizacjipracyprzedszkoliioddziawprzedszkolnychwszkoachwlipcuisierpniu2020r-.pdf

Zakończono tworzenie listy uczniów klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021
2020-05-26

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Rybniku dziękuje serdecznie rodzicom za zaangażowanie i wspólne działania, w celu ustalenia listy uczniów klas pierwszych. Informuję, że lista została  dzisiaj ostatecznie zamknięta. Szczegółowe informacje dostępne są w sekretariacie ZSzP15.

 

W tym dniu składamy również najpiękniejsze życzenia wszystkim mamom. Życzymy pociechy z dzieci, radości z dnia codziennego i wspólnie spędzonych chwil z rodziną.

 

Pierwsza klasa o profilu żeglarskim w Rybniku
2020-05-25

W Rybniku powstanie 1 klasa SP o profilu żeglarskim!
Zapisy trwają do 3 czerwca w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 10 w Rybniku (ZSS w Rybniku).

 

Żeglarstwo to pasja, przygoda i sposób na życie. Sport który otwiera horyzonty, sprawia że stajemy się częścią przyrody, uczy nas współzawodnictwa, szacunku dla przeciwnika i przyrody. Uczy samodzielności, ale również działania w grupie, wpaja zasady fair play, odpowiedzialności za siebie i innych. 
Już po raz czwarty TS Kuźnia Sekcja Żeglarska oraz ZSS w Rybniku ogłaszają nabór do klasy sportowej o profilu żeglarskim.
W Zespole Szkół Sportowych z powodzeniem działają obecnie trzy klasy żeglarskie (klasa 1, 5 i 6),
- zajęcia sportowe zintegrowane są z planem lekcji,
- dzieci uczestniczą w zajęcia z pływania na basenie,

- poza sezonem żeglarskim odbywają się zajęcia ogólnorozwojowe,

- pro­gra­m szko­le­nia do­pa­so­wa­ny jest do wieku uczniów klas 1 - nauka przez zabawę! 
- uczniowie klas żeglarskich mają moż­li­wo­ść spę­dza­nia czasu ak­tyw­nie na po­wie­trzu pod okiem wy­kwa­li­fi­ko­wa­nych trenerów or­ga­ni­zu­ją­cych nie tylko zajęcia na wodzie ale również zajęcia ogól­no­ro­zwo­jo­we, gry i zabawy ruchowe, gry terenowe i wiele innych aktywnych form dla najmłodszych! 

Zapraszamy do kontaktu!
Wszelkie informacje dotyczące klas żeglarskich oraz naboru, dostępne są pod numerem telefonu 504 806 385!

 

Do  03.06.2020 - przyjmowane są wnioski o przy­ję­cie do klasy spor­to­wej (WY­MA­GA­NE DO­KU­MEN­TY NALEŻY ZŁOŻYĆ ZGODNIE Z IN­STRUK­CJĄ PODANĄ NA STRONIE SZKOŁY: https://www.zss.mia­sto­ryb­nik.pl )

Zasady naboru oraz harmonogram znajduje się na stronie sekcji 
http://zagle.rybnik.pl/news/details/364/

ŚWIATOWY DZIEŃ KOSMOSU - KONKURS
2020-05-21

21.05.2020 obchodzimy Światowy Dzień Kosmosu!

W zakładce Dla uczniów znajduje się prezentacja poświęcona tej tematyce - ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA!

Prezentacja dostępna również pod linkiem:

https://www.zsp15.miastorybnik.pl/files/dziekosmosu.pdf

Z tej okazji ogłaszamy konkurs dla klas 1-3 na najpiękniejszą pracę plastyczną pt. "DROGA MLECZNA - GALAKTYKA MARZEŃ". 

NAGRODA: Dla zwycięzców przewidziano upominki.
WIELKOŚĆ: format A4
TECHNIKA: dowolna.

Zdjęcia prac należy przesyłać na maila:
drogamlecznakonkurs@gmail.com

WAŻNY KOMUNIKAT
2020-05-20

SZANOWNI RODZICE!

W związku z wiadomością uzyskaną od Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku, iż "nie rekomenduje" on otwarcia żłobków i przedszkoli w Rybniku i  okolicy, informuję że do 30 maja br. nie zostaną wznowione zajęcia dla dzieci w żłobkach miejskich, przedszkolach oraz zajęcia opiekuńcze dla dzieci z klas I-III. 

Decyzja o ewentualnym  otwarciu placówek od 1 czerwca zostanie poprzedzona ponowną konsultacją z Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

Jednocześnie informuję, że z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych kontynuujemy  indywidualne zajęcia rewalidacyjne, a z dn. 25 maja br. rozpoczynamy konsultacje dla uczniów klas 8.

W związku z powyższym należy kontynuować nauczanie zdalne.

Egzamin dla uczniów klasy VIII
2020-05-15

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

Komunikat i materiały są dostępne na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis.

Wytyczne zostały umieszczone także w zakładce DLA UCZNIÓW i DLA RODZICÓW

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w KatowicachRzecznik Praw DzieckaEdukacja Rybnik