Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

 

Przewodnicząca: Sylwia Hanusej

Z-ca przewodniczącej: Agnieszka Maciończyk 

Sekretarz: Marzena Marcalik

Skarbnik: Daniela Magiera

 

Komisja rewizyjna:

Mirela Żyła 

Magdalena Maciejczyk

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO RADY RODZICÓW:

81 1500 1214 1212 1006 6058 0000

 

SANTANDER BANK POLSKA S.A

Plac Wolności 19

44-200 Rybnik

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w KatowicachRzecznik Praw DzieckaEdukacja Rybnik