KONKURS "JA I EUROPA"
2021-05-12

Z okazji Dnia Europy zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym JA i EUropa” pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.

Konkurs skierowany jest do najmłodszych Europejczyków:

  • w wieku przedszkolnym, 
  • uczęszczające do szkół podstawowych w klasach I-III. 

 

Europa okiem dziecka 

Tematem konkursu jest wpływ Unii Europejskiej na najbliższe otoczenie dzieci.

 

Interpretacja tematu oraz technika wykonania pracy są dowolne i zależą wyłącznie od wyobraźni!

W pracy konkursowej można przedstawić swój dom, szkołę, czas wolny spędzany z przyjaciółmi lub rodziną.

Obraz musi dotyczyć zjednoczonej Europy.

 

W pracy powinno znaleźć się odniesienie np.:

  • do wpływu Unii Europejskiej na dziecko lub jego otoczenie, 
  • albo zmian zachodzących w okolicy dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich. 

 

TERMIN SKŁADANIA PRAC U WYCHOWAWCÓW: do 9 czerwca 2021r.

 

Wszystkie prace zgłoszone do konkursu zostaną wyeksponowane na specjalnej wystawie.

 

Autorzy najbardziej oryginalnych i najlepiej oddających tematykę konkursową obrazów zostaną wyróżnieni nagrodami rzeczowymi!

Także klasa czy grupa przedszkolna do której uczęszcza laureat konkursu otrzymają nagrody.

  

Jak wziąć udział w konkursie?

 

  • Uczestników konkursu mogą zgłaszać wyłącznie szkoły podstawowe i przedszkola z województwa śląskiego. 
  • Placówka oświatowa zgłaszająca uczestnika konkursu zobowiązana jest do uzyskania zgody na uczestnictwo w konkursie od rodziców lub opiekunów prawnych dziecka (załącznik nr 2). 

Załącznik nr 2 - do pobrania.

UWAGA! KONKURS!
2021-05-12

Pracownia Komunikacji Społecznej Pałacu Młodzieży w Katowicach pragnie zaprosić dzieci za pośrednictwem Rodziców i Nauczycieli do udziału w konkursie literacko-plastycznym na ilustrację książki pt.: Beboki, heksy i inne chachory – czyli fedrowanie po śląskich baśniach i legendach”.

 

Celem konkursu jest upowszechnianie czytelnictwa wśród najmłodszych, rozwijanie wyobraźni oraz ekspresji plastycznej dzieci. 

W tegorocznej edycji naszego konkursu pragniemy zwrócić uwagę na to jak ważna rolę w życiu dziecka odgrywają baśnie, bajki, legendy śląskie.

Prace należy oddać wychowawcom do dnia: 25  maja 2021 r.

Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022
2021-05-12

Nabór uzupełniający do przedszkoli został zakończony.

Wyniki rekrutacji znajdują się w dokumencie poniżej:

Lista dzieci zakwalifikowanych do P31 w Rybniku na rok szkolny 2021/2022 - rekrutacja uzupełniająca

Bieg Wiosny - propozycja skierowana do dzieci i młodzieży
2021-05-17

MOSiR Rybnik organizuje BIEG WIOSNY. Więcej informacji na plakacie.

Szczegóły i zapisy na stronie organizatora. Kliknij i ZAPISZ SIĘ!

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola w naborze uzupełniającym
2021-05-21
Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w KatowicachRzecznik Praw DzieckaEdukacja Rybnik