2021-02-01

Klasy II, IIIa, IIIb oraz grupa świetlicowa rozpoczęły realizację II modułu międzynarodowego projektu "Czytamy z klasą lekturki spod chmurki". Wybraliśmy lektury o tematyce zimowej do samodzielnego czytania, wypełniliśmy lekturniki, wykonaliśmy prace plastyczne o tematyce zimowej oraz śnieżynki do dekoracji sali i przygotowaliśmy pokaz mody ekologicznej. Pomysły naszych uczniów można podziwiać na załączonych zdjęciach.

Wiadomość dla uczniów klasy VIII
2021-02-02

Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. 

Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej MEiN 

Załączniki:

 1. Terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2021-2022
 2. Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021-2022 - komunikat MEiN
Nabór do klasy I na rok szkolny 2021/2022
2021-02-03

Uruchomienie strony internetowej dla rodziców kandydatów rekrutujących się do kl. I w szkołach podstawowych

nastąpi  22 lutego 2021r. godz. 08.00  do 12 marca 2021r. godz. 15.00

 

Strona internetowa dostępna pod adresem:

https:// rybnik.elemento.pl

 

Zarządzenie Nr 26/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Rybniku z dn. 02 lutego 2021r. w sprawie: ogłoszenia rekrutacji dzieci do kl. I Szkoły Podstawowej nr 27 im. J. Dąbrowskiego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 15 w Rybniku na rok szkolny 2O21/2O22

 

Zarządzenie 19/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 stycznia 2021 r.

2021-02-11

Zabawy karnawałowe były w bieżącym roku szkolnym inne niż zwykle, bo przeprowadzone w osobnych salach, z zachowaniem reżimu sanitarnego, ale pomimo obostrzeń, dzieci bawiły się bardzo dobrze. 

Wyniki naszych uczniów uzyskane w konkursach z języka angielskiego
2021-02-18

Uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursach i olimpiadach ogólnopolskich, które stanowiły zewnętrzne źródło oceny poziomu ich wiedzy językowej.

Do grona uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Języka Angielskiego należą:

Piotr Kania, kl.6a

Hanna Baszczok, kl. 6b

Znacznie większe osiągnięcia mamy w Ogólnopolskim Konkursie Leksykalnym z Języka Angielskiego.  Wyróżnieni uczniowie to:

Piotr Kania, kl. 6a – laureat II stopnia

Hanna Baszczok, kl. 6a – laureat II stopnia

Jakub Żyła, kl. 6a – laureat II stopnia

Igor Wieczorek, kl.6a – laureat III stopnia

Emilia Starzec, kl. 6a – wyróżnienie

Juliusz Zbroszczyk, kl. 6a – wyróżnienie

Julia Juroszek, kl.7 – laureat III stopnia

Gloria Orzyszek, kl. 7– laureat III stopnia

Alicja Piekorz, kl. 7 – laureat III stopnia

Jakub Zbroszczyk, kl.8 – laureat III stopnia

MIEJSKI KONKURS ORTOGRAFICZNY „Mistrz Ortografii” dla klas II i III szkół podstawowych
2021-02-25

Miejski Konkurs ortograficzny jest II etapem, którego 2 finalistów weźmie udział w  XVIII edycji wojewódzkiego konkursu ortograficznego „Mistrz ortografii województwa śląskiego 2021 r.” dla uczniów klas II i III szkół podstawowych organizowanego rzez Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach.

 

Konkurs Miejski odbędzie się dnia 26 marca 2021 roku o godz. 9.00

 

Forma: Dyktando pisane ze słuchu, na kartce A4 w linie, podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą szkoły, nieścieralnym czarnym długopisem. dyktowanym przez Koordynatora Szkoły. Dyktando odbywać się będzie równolegle we wszystkich szkołach w dniu  26 marca o godzinie 9.00.

 

Treści programowe

 •          Uczestników konkursu obowiązuje znajomość treści programowych z zakresu ortografii dla klas I, II, III:
 •          pisownia wyrazów z ó, rz, ż, ch, h wymiennymi i niewymiennymi
 •          pisownia zakończeń: -ów, -ówka, -ówna, -unek, -uje;
 •          pisownia liczebników;
 •          wielka litera w pisowni tytułów, nazwach geograficznych,
 •          pisownia „nie” z przymiotnikiem, czasownikiem
 •          pisownia wyrazów z zanikiem dźwięczności na końcu i w środku wyrazu;
 •          stosowanie znaków interpunkcyjnych na końcu zdania oraz przy wyliczaniu.

 

Poniżej znajduje się PLIK DO POBRANIA:

Konkurs ortograficzny dla klas II - III - klauzula dotycząca danych osobowych uczestnika

Po wypełnieniu klauzuli przez rodziców, dziecko oddaje dokument wychowawcy i zgłasza chęć udziału w konkursie.

 

KONKURS dla uczniów klas IV - VIII
2021-02-25

XXII edycja ogólnopolskiego konkursu geologiczno-środowiskowego Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro, odbędzie się w 2021 roku pod hasłem Tajemniczy Świat Jaskiń.

 

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych:

 •          uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.
 •          dla uczniów starszych zostanie przeprowadzony konkurs wiedzy geologicznej w dwóch kategoriach wiekowych:

o   dla uczniów VII i VIII klas szkoły podstawowej

o   dla uczniów szkół ponadpodstawowych

 

I etap konkursu plastycznego polega na przygotowaniu przez ucznia pracy plastycznej zgodnej z tematyką konkursu i przesłaniu jej do siedziby organizatora (szczegółowe informacje w komunikacie na stronie konkursu)

 

I etap konkursu wiedzy polega na samodzielnym przygotowaniu pracy pisemnej na jeden z poniżej zamieszczonych tematów i przesłanie jej do siedziby organizatora (szczegółowe informacje w komunikacie na stronie konkursu)

Temat 1: Moje spotkanie z krasem

Temat 2: Jaskinia – otwarta księga wiedzy

Temat 3: Ósmy kontynent

 

Termin nadsyłania prac w I etapie upływa 31 marca 2021.

  

Konkurs dla szkół z obszaru województw śląskiego i opolskiego organizuje:

 

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Górnośląski w Sosnowcu http://sosnowiec.pgi.gov.pl

 

W półfinale i finale ogólnopolskim konkursu przyznawane są nagrody rzeczowe.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy zdobędą I, II i III miejsce w finale ogólnopolskim otrzymają INDEKSY Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek GEOLOGIA) oraz Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są na stronie http://sosnowiec.pgi.gov.pl  oraz http://konkurs.pgi.gov.pl

ZGŁOSZENIA CHĘTNYCH UCZNIÓW PRZYJMUJĄ WYCHOWAWCY KLAS

2021-02-26

Uczniowie klasy Ia naszej szkoły wzięli udział w lekcjach profilaktyczno – zdrowotnych w ramach wojewódzkiej akcji informacyjno – edukacyjnej pt.  „Wirusoochrona”. Akcja została zainicjowana przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Katowicach. 

Lekcje przeprowadzono według autorskiego scenariusza zajęć z wykorzystaniem otrzymanych materiałów i własnych pomysłów (Scenariusz zajęć w ramach akcji WIRUSOOCHRONA) #lekcjaHIGIENY #wirusoochrona

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy aktywnie uczestniczyli w lekcjach, dzielili się swoimi doświadczeniami, wykonywali pomysłowe prace plastyczne oraz plakaty, które podziwiać można obok drzwi wejściowych szkoły. Zdobytą wiedzę dotyczącą higieny zastosowali w praktyce np. myjąc ręce zgodnie z zasadami prawidłowego mycia, stosując się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, takich jak noszenie maseczki czy dezynfekcja, ale także dzieląc się wiedzą wśród członków swojej rodziny i propagując pożądane zachowania społeczne. 

 

“Kiedy wirus nas dopada, pokonamy tego gada

Umyj ręce, buzię całą, włóż maseczkę doskonałą!

A gdy przyjdzie na to pora zgłoś się szybko do doktora.

Dystans półtorametrowy trzymamy,

i tym sposobem o wspólne bezpieczeństwo dbamy.

Koronawirus choć jest malutki, 

Niesie ze sobą ogromnie złe skutki.

Pamiętaj przyjacielu drogi!

Dbaj o czystość, ręce myj, dezynfekuj ile sił!”

Konkurs "Kartki wielkanocne 2021"
2021-02-28

Projekt edukacyjno-wychowawczy

 

„ … NIEBO ZIEMI, NIEBU ZIEMIA,

WSZYSCY WSZYSTKIM ŚLĄ ŻYCZENIA...”

ODSŁONA WIELKANOCNA

 

            Od 2018 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rybniku zaprasza rybnickich uczniów i przedszkolaków do włączenia się w realizację projektu edukacyjno-wychowawczego „... Niebo ziemi, niebu ziemia, wszyscy wszystkim ślą życzenia...”

 

            Zbliżają się kolejne święta, a w Rybniku wciąż jest  wiele osób, które w tym czasie od nikogo nie usłyszą życzeń i życzliwych słów. Dlatego postanowiliśmy w tych trudnych dla wszystkich czasach ponownie przygotować kartki z życzeniami dla osób samotnych i bezdomnych.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w REGULAMINIE KONKURSU:

REGULAMIN KONKURSU

 

LICZYMY NA WASZE ZAANGAŻOWANIE

 

NASZE HASŁO PRZEWODNIE BRZMI:

BO NAJWAŻNIEJSZE W ŻYCIU, TO DOSTRZEC DRUGIEGO CZŁOWIEKA.

I TEGO  WŁAŚNIE CHCEMY UCZYĆ NASZYCH UCZNIÓW

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w KatowicachRzecznik Praw DzieckaEdukacja Rybnik