OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY "Ja - Ty - My - Obywatele Europy
2021-03-01

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Ja - Ty - My - Obywatele Europy.

TEMAT: „Z baśnią i legendą po Europie”.

Projekt zakłada wprowadzenie  młodzieży w obszar wspólnego europejskiego dziedzictwa kultury, przestrzeni społecznej i obywatelskiej w myśl hasła „Każdy inny – wszyscy równi”. Punktem wyjścia jest wiedza na temat swojego regionu i kraju (baśnie i legendy). Celem jest refleksja nad tym co wartościowego możemy pokazać ze swojej kultury mieszkańcom Europy a także jakie wartości możemy czerpać ze skarbca kultury innych państw europejskich. 

TECHNIKA: Technika wykonania prac jest dowolna ( technika płaska)

  1. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie prac plastycznych  wykonanych samodzielnie przez uczniów zgodnie z tematem.
  2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
  3. Każda placówka może przysłać dowolną ilość prac.
  4. Do każdej pracy powinna być dołączona KARTA ZGŁOSZENIA  (zał. nr. 1). Kartę zgłoszenia należy nakleić na odwrocie pracy.
  5. Prace należy złożyć u wychowawcy w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2021 r          

Regulamin konkursu znajduje się poniżej:

Regulamin konkursu

Ważne informacje dla uczniów klasy VIII
2021-03-05

Od 1 do 31 marca realizowane jest wydarzenie edukacyjne prezentujące szerokie możliwości rybnickiej edukacji w szkołach ponadpodstawowych oraz rybnickiej Filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Szczegółowe informacje znajdziecie klikając na link https://edukacja.rybnik.eu/marzec-rybnickiej-edukacji/.

Wizyty wirtualne w szkołach odbędą się według załączonego poniżej harmonogramu:

https://www.zsp15.miastorybnik.pl/files/harmonogramwizytwirtualnychwszkoach.pdf 

 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Konkurs plastyczny "Moja przygoda w Muzeum"
2021-03-13

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zachęca do wzięcia udziału w projekcie organizowanym przez Muzeum Okręgowe w Toruniu pt. „Moja Przygoda w Muzeum”.

Tematem tegorocznego wydarzenia jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego tęsknię za Muzeum?”. 

Uczestnicy Projektu mogą  zainspirować się zbiorami określonego muzeum lub galerii. Wykonać jedną lub więcej prac z zakresu sztuk wizualnych związanych tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddać nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji, bądź specyfikę działalności danej instytucji. Uczestnicy Projektu mogą także stworzyć prace, w których zawarta zostanie artystyczna odpowiedź dlaczego tęsknią za Muzeum. Co sprawiło, że chcieliby tam wrócić.  

Technika wykonanych prac, w tym form przestrzennych i multimediów (grafika komputerowa, film) jest dowolna.

Prace należy oddać wychowawcy klasy do 15 czerwca 2021r.

Zostaną one przesłane do organizatora do dnia 7 lipca 2021.

 

Regulamin konkursu dostępny na stronie :

muzeum.torun.pl/edukacja-kategoria/projekt-moja-przygoda-w-muzeum/

 

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU!

Konkurs „PROJEKT KARTKI WIELKANOCNEJ“
2021-03-15

Zapraszamy do udziału w konkursie na kartkę wielkanocną. 

UCZESTNICY: uczniowie szkół podstawowych (klasy I-VIII).

WARUNKI KONKURSU:

- format: kartka formatu A4 złożona na połowę (oceniana będzie strona frontowa, nie wnętrze kartki);

- dowolna technika i sposób wykonania (na karton naklejane wycinanki, wydzieranki, makaron, odlewy gipsowe, tkaniny, materiały użytkowe itp.) oprócz grafiki komputerowej;

- prace należy wykonać indywidualnie oraz samodzielnie;

- kartki powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem (np. po włożeniu do koperty), prace uszkodzone nie będą oceniane;

- każdy uczestnik może przedstawić tylko jedną pracę;

- każda szkoła może dostarczyć dowolną ilość prac;

- prace na konkurs muszą być opisane na załączonej metryczce (Regulamin konkursu - załącznik 2) przyklejonej z tyłu pracy (prosimy o czytelne wypełnianie lub wydruk komputerowy)

TERMINY: prace należy dostarczyć do szkoły i oddać wychowawcy klasy do dnia 05.04.2021r (poniedziałek).

Każdy uczestnik powinien zapoznać się z klauzulą informacyjną zamieszczoną w Regulaminie konkursu w załączniku 1.

Regulamin konkursu dostępny poniżej:

 https://www.zsp15.miastorybnik.pl/files/zsp12-konkurskartka2021zezgodami.pdf 

INFORMACJA OD FIRMY TAURON
2021-03-24

W piątek 26 marca 2021r. w dzielnicy Chwałęcice nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w godzinach od 7.00 do 15.00.

W związku z powyższym, w tym dniu lekcje zdalne nie odbędą się. Dzieci otrzymają materiał do realizacji w formie pisemnej w aplikacji Teams. Zostanie on przesłany w czwartek 25 marca 2021, by uczniowie mogli się z nim zapoznać i przystąpić do realizacji w piątek. 

Rekrutacja dzieci do klasy I na rok szkolny 2021/2022
2021-03-24

Wyniki rekrutacji do szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 przedstawiają się następująco:

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2021/2022

LISTA UCZNIÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Uwaga! Potwierdzenia dokonują TYLKO rodzice dzieci zakwalifikowanych do szkół spoza obwodu lub rodzice dzieci zakwalifikowanych do oddziałów sportowych. Rodzice dzieci, które zostały zakwalifikowane do szkół obwodowych NIE dokonują potwierdzenie woli przyjęcia. Kandydat, którego rodzic nie potwierdzi woli uczęszczania do placówki nie zostanie uwzględniony na listach przyjętych.

KONKURS PLASTYCZNY
2021-03-25

„Czy to prawda, że sport to zdrowie? Nawet dziecko Ci to powie, albo narysuje...” 

Pod takim hasłem odbywa się kolejny konkurs plastyczny, którego szczegóły znajdują się w regulaminie:

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA WYCHOWANKÓW ŚWIETLIC SZKOLNYCH

 

 

Nowy konkurs. Zapraszamy do udziału!
2021-03-25

Ogłaszamy KONKURS NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ dla uczniów klas I - III. Otwórz plakat i sprawdź szczegóły!

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola nr 31 w ZSzP nr 15 w Rybniku na rok szkolny 2021/2022
2021-03-29

Przedstawiamy listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola nr 31 w Zwspole Szkolno - Przedszkolnym nr 15 w Rybniku na rok szkolny 2021/2022:

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Rodzice kandydata zakwalifikowanego do przedszkola są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do tego przedszkola w terminie

 od 30 marca do 12 kwietnia br.

 (do godz. 15.00).

 

 POTWIERDZENIE WOLI - WNIOSEK do pobrania i wypisania

 

Potwierdzenie może być przesłane elektronicznie (skan, zdjęcie podpisanego dokumentu) na adres placówki  zsp15@vp.pl lub bezpośrednio złożone w przedszkolu, do którego zakwalifikowało się dziecko ,w dniach od poniedziałku do piątku,   w godzinach od 7:00 do 14:30.

Potwierdzenie powinni podpisać oboje rodzice, chyba że z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe.

Wnioski dla zainteresowanych rodziców
2021-03-29
Udostępniamy dokumenty, na podstawie których rodzic może wnioskować o opiekę 
nad dzieckiem w szkole lub przedszkolu w czasie zawieszenia zajęć stacjonarnych.
We wnioskach wskazano osoby do tego uprawnione, zgodnie z rozporządzeniem.

Wnioski do pobrania:

Wniosek dla rodziców dzieci uczęszczających do ZSzP15 w Rybniku

Wniosek dla rodziców dzieci uczęszczających do P31 w ZSzP15 w Rybniku
Lista uczniów zakwalifikowanych do Szkoły Podstawowej nr 27 w ZSzP nr 15 w Rybniku na rok szkolny 2021/2022
2021-03-31

W związku z zakończeniem rekrutacji przedstawiamy oficjalną listę kandydatów przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2021-2022:

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w KatowicachRzecznik Praw DzieckaEdukacja Rybnik