2019-04-24

Z powodu trwającego strajku nauczycieli informuję, że w czwartek 25 kwietnia 2019r. i piątek 26 kwietnia 2019r. placówka zapewnia w przedszkolu i szkole opiekę dla maksymalnie 25-osobowych grup dzieci w godzinach od 7.00 do 14.00. Jednocześnie oferujemy podopiecznym gorący posiłek (dotyczy osób korzystających ze stołówki szkolnej).

Z poważaniem

Dyrektor Zespołu: Bogusława Martyna

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w KatowicachRzecznik Praw DzieckaEdukacja Rybnik