2019-04-29

W dniu 6 maja 2019r. startuje kampania Rowerowy Maj. 

Jej uczestnikami są uczniowie klas I - VIII naszej szkoły, których rodzice wyrazili zgodę na udział swojego dziecka w akcji.

Celem kampanii jest promowanie aktywności fizycznej, zrównoważonej mobilności, w tym, w szczególności, komunikacji rowerowej.

W ramach Kampanii liczone będą aktywne podróże do szkoły odbyte od dnia 06 maja do dnia 31 maja 2019 roku, z wyłączeniem dni wolnych ustawowo oraz maksymalnie pięciu dni wycieczek (dla poszczególnej klasy).

Za aktywne podróże uznaje się przejazdy rowerem lub hulajnogą, a także w przypadku dalszych odległości podróże komunikacją miejską lub samochodem łączone z aktywnymi podróżami na ostatnim odcinku, którego długość nie powinna być krótsza niż 200 m.

Rejestracja aktywnych podróży prowadzona będzie każdego dnia Kampanii poprzez odnotowanie przejazdu przy nazwisku ucznia/dziecka w klasowym dzienniku rowerowym.

Za każdy przejazd uczestnik otrzymuje dwie naklejki: kwadratową do przyklejenia w książeczce rowerowej i okrągłą do przyklejenia na plakat klasowy.

O wyniku placówki lub klasy decyduje liczba aktywnych podróży w drodze do placówki w stosunku do liczby wszystkich uczniów/dzieci w danej placówce lub klasie/grupie.

W zakładce "DLA RODZICÓW" została zamieszczona "Ulotka dla Rodziców", z którą polecamy się zapoznać.

 

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z KASKÓW OCHRONNYCH.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KAMPANII

Rowerowy Maj!

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w KatowicachRzecznik Praw DzieckaEdukacja Rybnik