2019-09-24

W dniu dzisiejszym cała społeczność szkolna wzięła udział w akcji ekologicznej "Sprzątanie świata". Dzieci młodsze porządkowały teraz wokół szkoły, a starsi uczniowie - ulicę Gzelską w okolicy budynku szkoły i pobliski las.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w KatowicachRzecznik Praw DzieckaEdukacja Rybnik