INFROMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW ZSP15 W RYBNIKU

2020-03-11

Rodzicu,  

ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone   od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;  zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole.

Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

Jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;  przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem.

 

Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny:  

Uczniu:

-  rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;  

- śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

- pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu,

- unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi   (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

- przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

 - odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;  

- przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?  

1. Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

2. Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób,  które kaszlą i kichają.

3. Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjnozakaźnego.

4. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w KatowicachRzecznik Praw DzieckaEdukacja Rybnik