Informacje dotyczące rekrutacji

2020-03-12

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

wszystkie działania związane z rekrutacją

zostają zawieszone.

 

Prosimy o wstrzymanie się  z  dostarczaniem dokumentów naborowych do sekretariatów szkół. 

Nowe terminy rekrutacyjne zostaną podane do wiadomości po wznowieniu pracy szkół.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w KatowicachRzecznik Praw DzieckaEdukacja Rybnik