2020-03-12

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 15 w Rybniku informuje, że w związku z zamknięciem placówki w dniach od 16 marca do 25 marca 2020r. prowadzony będzie  dyżur telefoniczny w godzinach od 7:00 do 15:30.

Numer kontaktowy placówki: 32 42 10 016

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w KatowicachRzecznik Praw DzieckaEdukacja Rybnik