Ważna informacja dotycząca funkcjonowania placówki

2020-04-01

Szanowni Państwo 

Na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku 

 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U.     z 2020 r. poz. 491) wprowadzam od dnia 1 kwietnia 2020 roku do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Rybniku. Od dnia 1 kwietnia 2020 roku Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15  w Rybniku będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.30.

Kontakt klientów z pracownikami ZSzP15  następuje wyłącznie w sposób  telefoniczny ( 32/4210016) lub e-mailowy ( zsp15@vp.pl) w godzinach pracy.

Dokumenty można dostarczać do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 15 w Rybniku

 na dwa sposoby:   

- tradycyjnie (papierowo) - poprzez wrzucenie dokumentów do "skrzynki podawczej" umieszczonej przy wejściu do budynku, ale bez możliwości potwierdzenia     (budynek zespołu  jest niedostępny dla osób niezatrudnionych),

- elektronicznie - poprzez skan oryginałów dokumentów przedkładanych przez zainteresowanych.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w KatowicachRzecznik Praw DzieckaEdukacja Rybnik