Komunikat Prezydenta Miasta Rybnika

2020-05-04

Mając na uwadze niekorzystną sytuację epidemiologiczną dotyczącą zakażeń SARS-CoV-2 na terenie Rybnika Prezydent Miasta nie zaleca udostępniania przyszkolnych obiektów sportowych (boisk).

Wyjątek mogą stanowić kluby sportowe, które po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem szkoły i z zachowaniem aktualnych wymogów sanitarnych mogą korzystać z ww. obiektów.

Place zabaw pozostają zamknięte

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w KatowicachRzecznik Praw DzieckaEdukacja Rybnik