2020-05-05

Informujemy, że na wniosek dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 15 w Rybniku, Prezydent Miasta Rybnika, jako organ prowadzący wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w przedszkolu w terminie od 06.05.2020r. do 22.05.2020r.

Informujemy, że na wniosek dyrektora Zespołu

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w KatowicachRzecznik Praw DzieckaEdukacja Rybnik