2020-05-20

SZANOWNI RODZICE!

W związku z wiadomością uzyskaną od Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku, iż "nie rekomenduje" on otwarcia żłobków i przedszkoli w Rybniku i  okolicy, informuję że do 30 maja br. nie zostaną wznowione zajęcia dla dzieci w żłobkach miejskich, przedszkolach oraz zajęcia opiekuńcze dla dzieci z klas I-III. 

Decyzja o ewentualnym  otwarciu placówek od 1 czerwca zostanie poprzedzona ponowną konsultacją z Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

Jednocześnie informuję, że z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych kontynuujemy  indywidualne zajęcia rewalidacyjne, a z dn. 25 maja br. rozpoczynamy konsultacje dla uczniów klas 8.

W związku z powyższym należy kontynuować nauczanie zdalne.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w KatowicachRzecznik Praw DzieckaEdukacja Rybnik