Zmiana organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r.

2020-06-01

Załącznik dostępny w zakładce Dla rodziców lub po kliknięciu na link znajdujący się poniżej:

https://www.zsp15.miastorybnik.pl/files/zmianaorganizacjipracyprzedszkoliioddziawprzedszkolnychwszkoachwlipcuisierpniu2020r-.pdf

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w KatowicachRzecznik Praw DzieckaEdukacja Rybnik