Informacja dla rodziców uczniów klas II - VIII

2020-08-26

Zebrania z rodzicami przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego odbędą się według następującego porządku:

 

Poniedziałek 31.08.2020

godzina 16.00 - klasy II i IIIa

godzina 17.00 -  klasy IIIb i IV

 

Wtorek 01.09.2020

godzina 16.00 -  klasy VIa i VIb

godzina 17.00 - klasy VII i VIII

 

Miejsce spotkań: ZSzP 15 - świetlica szkolna i sala edukacji wczesnoszkolnej na parterze (obok świetlicy).

 

W związku z obostrzeniami sanitarnymi prosimy o zaopatrzenie się  w maseczki i rękawiczki ochronne.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w KatowicachRzecznik Praw DzieckaEdukacja Rybnik