Udział klas II, IIIa i IIIb w międzynarodowym projekcie edukacyjnym CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki

2020-09-17

Projekt CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki będzie realizowany jako innowacja pedagogiczna, która opiera się na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci. Ponadto innowacyjna formuła projektu polega na wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijaniu poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. Poprzez czytanie lektur, uczniowie zostaną wprowadzeni w problematykę dotyczącą zmian klimatycznych, postaw ekologicznych oraz szeroko pojętej ochrony środowiska.


Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w KatowicachRzecznik Praw DzieckaEdukacja Rybnik