2020-09-18

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI ODBĘDĄ SIĘ WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO PORZĄDKU:

 

Wtorek 29.09.2020

godz. 16.00

Klasa Ia - sala przy wejściu do budynku

Klasa Ib - sala gimnastyczna

Klasa II - świetlica

Klasa IIIa - sala ew obok świetlicy

godz. 17.00

Klasa IIIb - sala ew obok świetlicy

Klasa IV - świetlica

Klasa VIa - sala przy wejściu do budynku

godz 18.00

Klasa VIII - sala przy wejściu do budynku

 

Środa 30.09.2020

godz. 16.00

Klasa VIb - sala przy wejściu do budynku

Klasa VII - świetlica

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w KatowicachRzecznik Praw DzieckaEdukacja Rybnik