KONKURS dla uczniów klas IV - VIII

2021-02-25

XXII edycja ogólnopolskiego konkursu geologiczno-środowiskowego Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro, odbędzie się w 2021 roku pod hasłem Tajemniczy Świat Jaskiń.

 

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych:

  •          uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.
  •          dla uczniów starszych zostanie przeprowadzony konkurs wiedzy geologicznej w dwóch kategoriach wiekowych:

o   dla uczniów VII i VIII klas szkoły podstawowej

o   dla uczniów szkół ponadpodstawowych

 

I etap konkursu plastycznego polega na przygotowaniu przez ucznia pracy plastycznej zgodnej z tematyką konkursu i przesłaniu jej do siedziby organizatora (szczegółowe informacje w komunikacie na stronie konkursu)

 

I etap konkursu wiedzy polega na samodzielnym przygotowaniu pracy pisemnej na jeden z poniżej zamieszczonych tematów i przesłanie jej do siedziby organizatora (szczegółowe informacje w komunikacie na stronie konkursu)

Temat 1: Moje spotkanie z krasem

Temat 2: Jaskinia – otwarta księga wiedzy

Temat 3: Ósmy kontynent

 

Termin nadsyłania prac w I etapie upływa 31 marca 2021.

  

Konkurs dla szkół z obszaru województw śląskiego i opolskiego organizuje:

 

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Górnośląski w Sosnowcu http://sosnowiec.pgi.gov.pl

 

W półfinale i finale ogólnopolskim konkursu przyznawane są nagrody rzeczowe.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy zdobędą I, II i III miejsce w finale ogólnopolskim otrzymają INDEKSY Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek GEOLOGIA) oraz Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są na stronie http://sosnowiec.pgi.gov.pl  oraz http://konkurs.pgi.gov.pl

ZGŁOSZENIA CHĘTNYCH UCZNIÓW PRZYJMUJĄ WYCHOWAWCY KLAS

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w KatowicachRzecznik Praw DzieckaEdukacja Rybnik