OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY "Ja - Ty - My - Obywatele Europy

2021-03-01

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Ja - Ty - My - Obywatele Europy.

TEMAT: „Z baśnią i legendą po Europie”.

Projekt zakłada wprowadzenie  młodzieży w obszar wspólnego europejskiego dziedzictwa kultury, przestrzeni społecznej i obywatelskiej w myśl hasła „Każdy inny – wszyscy równi”. Punktem wyjścia jest wiedza na temat swojego regionu i kraju (baśnie i legendy). Celem jest refleksja nad tym co wartościowego możemy pokazać ze swojej kultury mieszkańcom Europy a także jakie wartości możemy czerpać ze skarbca kultury innych państw europejskich. 

TECHNIKA: Technika wykonania prac jest dowolna ( technika płaska)

  1. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie prac plastycznych  wykonanych samodzielnie przez uczniów zgodnie z tematem.
  2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
  3. Każda placówka może przysłać dowolną ilość prac.
  4. Do każdej pracy powinna być dołączona KARTA ZGŁOSZENIA  (zał. nr. 1). Kartę zgłoszenia należy nakleić na odwrocie pracy.
  5. Prace należy złożyć u wychowawcy w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2021 r          

Regulamin konkursu znajduje się poniżej:

Regulamin konkursu

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w KatowicachRzecznik Praw DzieckaEdukacja Rybnik