Konkurs „PROJEKT KARTKI WIELKANOCNEJ“

2021-03-15

Zapraszamy do udziału w konkursie na kartkę wielkanocną. 

UCZESTNICY: uczniowie szkół podstawowych (klasy I-VIII).

WARUNKI KONKURSU:

- format: kartka formatu A4 złożona na połowę (oceniana będzie strona frontowa, nie wnętrze kartki);

- dowolna technika i sposób wykonania (na karton naklejane wycinanki, wydzieranki, makaron, odlewy gipsowe, tkaniny, materiały użytkowe itp.) oprócz grafiki komputerowej;

- prace należy wykonać indywidualnie oraz samodzielnie;

- kartki powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem (np. po włożeniu do koperty), prace uszkodzone nie będą oceniane;

- każdy uczestnik może przedstawić tylko jedną pracę;

- każda szkoła może dostarczyć dowolną ilość prac;

- prace na konkurs muszą być opisane na załączonej metryczce (Regulamin konkursu - załącznik 2) przyklejonej z tyłu pracy (prosimy o czytelne wypełnianie lub wydruk komputerowy)

TERMINY: prace należy dostarczyć do szkoły i oddać wychowawcy klasy do dnia 05.04.2021r (poniedziałek).

Każdy uczestnik powinien zapoznać się z klauzulą informacyjną zamieszczoną w Regulaminie konkursu w załączniku 1.

Regulamin konkursu dostępny poniżej:

 https://www.zsp15.miastorybnik.pl/files/zsp12-konkurskartka2021zezgodami.pdf 

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w KatowicachRzecznik Praw DzieckaEdukacja Rybnik