Rekrutacja dzieci do klasy I na rok szkolny 2021/2022

2021-03-24

Wyniki rekrutacji do szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 przedstawiają się następująco:

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2021/2022

LISTA UCZNIÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Uwaga! Potwierdzenia dokonują TYLKO rodzice dzieci zakwalifikowanych do szkół spoza obwodu lub rodzice dzieci zakwalifikowanych do oddziałów sportowych. Rodzice dzieci, które zostały zakwalifikowane do szkół obwodowych NIE dokonują potwierdzenie woli przyjęcia. Kandydat, którego rodzic nie potwierdzi woli uczęszczania do placówki nie zostanie uwzględniony na listach przyjętych.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w KatowicachRzecznik Praw DzieckaEdukacja Rybnik