Wnioski dla zainteresowanych rodziców

2021-03-29
Udostępniamy dokumenty, na podstawie których rodzic może wnioskować o opiekę 
nad dzieckiem w szkole lub przedszkolu w czasie zawieszenia zajęć stacjonarnych.
We wnioskach wskazano osoby do tego uprawnione, zgodnie z rozporządzeniem.

Wnioski do pobrania:

Wniosek dla rodziców dzieci uczęszczających do ZSzP15 w Rybniku

Wniosek dla rodziców dzieci uczęszczających do P31 w ZSzP15 w Rybniku
Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w KatowicachRzecznik Praw DzieckaEdukacja Rybnik