2023-01-16

Rozpoczynamy ferie zimowe, które przypadły w tym roku szkolnym na okres od 16 do 27 stycznia 2023r.

ŻYCZYMY WSZYSTKIM DZIECIOM I ICH RODZICOM

PRZYJEMNEGO WYPOCZYNKU

I

BEZPIECZNYCH ZABAW ZIMOWYCH!

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w KatowicachRzecznik Praw DzieckaEdukacja Rybnik