UROCZYSTY APEL Z OKAZJI ŚWIĄT MAJOWYCH

2024-05-07

Majowe święta uczą nas patriotycznej postawy obywatelskiej. Dzięki takim uroczystościom oddajemy hołd tym, którzy przyczynili się do ważnych dla Polski wydarzeń. Uczniowie naszej szkoły 25 kwietnia 2024r. uroczyście obchodzili rocznicę święta majowego – ustawy rządowej z roku 1791, zwanej później Konstytucją 3 Maja. Wychowankowie wzięli udział w żywej lekcji historii.
Podczas akademii przedstawiono część artystyczną, podczas której przypomniane zostały najważniejsze wydarzenia związane z obradami Sejmu Wielkiego i uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. Odśpiewano pieśni patriotyczne przypominające o trudnych czasach niewoli, walk narodowowyzwoleńczych i ofiarnym trudzie polskiego żołnierza. Mogliśmy przyjrzeć się portretom i sylwetkom głównych twórców ustawy rządowej –  króla  Stanisława Augusta Poniatowskiego, Hugona Kołłątaja, Stanisława Małachowskiego oraz Ignacego Potockiego. Nie zabrakło również symboli narodowych. Występy młodych aktorów zostały wzbogacone pokazem multimedialnym akcentując fakt, że aby być wolnym, trzeba znać i rozumieć prawa i zasady wolności. Święta narodowe pozwalają przypomnieć młodym ludziom, jakie zdarzenia przyczyniły się do tego, że żyjemy w wolnym kraju. Dzięki żywej lekcji historii mogliśmy  zrozumieć, jak ważnym wydarzeniem było uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Na zakończenie akademii cała szkoła odśpiewała hymn państwowy.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w KatowicachRzecznik Praw DzieckaEdukacja Rybnik