Audycja umuzykalniająca

2024-05-27

W dniu dzisiejszym uczniowie klas I - VII oraz dzieci przedszkolne wzięli udział w audycji umuzykalniającej. Dzieci słuchały wybranych utworów muzycznych, poznały wygląd i brzmienie prezentowanych instrumentów,  brały także aktywny udział w zabawach ruchowych i grze na instrumentach. 

 

 

 
Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w KatowicachRzecznik Praw DzieckaEdukacja Rybnik