2017-10-07

W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Sportu zorganizowaliśmy 26.09.2017r Szkolny Dzień Kibica. Nauczycielka wychowania fizycznego pani Anna Kasperska wraz z grupą uczniów przygotowała apel z tej okazji.

Uczniowie tego dnia swoimi strojami podkreślali charakter święta sportu.
Nie zabrakło także zabaw ruchowych podczas przerw.
Do zabawy włączyły się także najmłodsze dzieci - z „zerówki”.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w KatowicachRzecznik Praw DzieckaEdukacja Rybnik