2017-11-27

Po raz pierwszy w bieżącym roku szkolnym uczniowie klas I – VIII uczestniczyli w „Żywej lekcji historii”. Nie tylko słuchali i obserwowali, ale także brali czynny udział w widowisku.

 

 

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w KatowicachRzecznik Praw DzieckaEdukacja Rybnik