Spotkanie z Grupą Artystyczną PAKA CZIKA

2018-01-08

W styczniu 2018r. zaprosiliśmy do szkoły Grupę Artystyczną PAKA CZIKA, młodzież z Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych, która działa na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku i innych instytucji, gdzie przebywają chore dzieci. Nasi uczniowie postanowili włączyć się w prowadzone przez młodzież działania wolontariackie . Dzięki temu cała społeczność szkolna i przedszkolna grupa zerowa uczestniczyly w wyśmienitym widowisku artystyczno – kabaretowym zaprezentowanym przez młodych artystów z udziałem naszych dzieci. Dziękujemy za dobrą zabawę..

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w KatowicachRzecznik Praw DzieckaEdukacja Rybnik