2018-03-21

Dziś pierwszy dzień wiosny. Uczniowie klas I - III zgodnie z tradycją pożegnali zimę i powitali wiosnę radosnym pochodem po ulicach Chwałęcic.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w KatowicachRzecznik Praw DzieckaEdukacja Rybnik