Europejski Tydzień Sportu

2018-09-20

Zapraszamy uczniów,  rodziców, nauczycieli, pracowników i  wszystkich zainteresowanych do obchodzenia Europejskiego Tygodnia Sportu w naszej placówce.

W programie:

PONIEDZIAŁEK- 10.30- otwarcie Europejskiego Tygodnia Sportu, wspólne zabawy i tańce (sala gimnastyczna), rozpoczęcie rywalizacji   międzyklasowej, Konkurs Wiedzy o Sporcie z konkurencjami ruchowymi.

WTOREK- Dzień Kibica- przebieramy się za kibiców danej drużyny, dyscypliny, kraju któremu kibicujemy

ŚRODA

CZWARTEK          9.30- spotkania  ze znanymi sportowcami z dziedziny

PIĄTEK                            JUDO, KOSZYKÓWKI, ŻUŻLA

                                        Nazwiska niech zostaną niespodzianką!!!

Nasza całotygodniowa impreza jest zgłoszona do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Będzie ona częścią ogólnoeuropejskiego projektu i weźmie również udział w konkursie.

Więcej informacji o tym wydarzeniu - poniżej.

Czwarta edycja Europejskiego Tygodnia Sportu odbędzie się w dniach od 23 do 30 września 2018 r.

 

Sport i aktywność fizyczna mają znaczny wpływ na dobre samopoczucie obywateli. Niestety poziom aktywności fizycznej w niektórych krajach Europy nie tylko nie rośnie, lecz nawet spada. Odpowiedzią na ten problem jest Europejski Tydzień Sportu. Brak aktywności fizycznej nie tylko negatywnie wpływa na społeczeństwo i zdrowie ludzkie, jest również kosztowny dla gospodarki. Ponadto sport może się przyczynić do wzmocnienia tolerancji i postaw obywatelskich w całej Europie. Promowanie roli sportu jako narzędzia włączenia społecznego pomoże stawić czoła wyzwaniom, przed jakimi stoi europejskie społeczeństwo.

 

Europejski Tydzień Sportu ma na celu promocję sportu i aktywności fizycznej oraz pogłębianie wiedzy na temat ich licznych korzyści. Inicjatywa ta powstała z myślą o wszystkich obywatelach, bez względu na wiek, pochodzenie lub poziom sprawności.

 Ma umożliwić współpracę osób prywatnych, organów publicznych, ruchów sportowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i przedstawicieli sektora prywatnego.

 Dzięki ukierunkowaniu na oddolne inicjatywy ma zachęcać Europejczyków do regularnej aktywności fizycznej i stworzyć możliwość częstszego uprawiania sportu na co dzień.

Realizacja licznych inicjatyw i działań będzie przebiegać na różnych szczeblach (unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym) z udziałem różnych podmiotów.

 

Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą prowadzoną przez Komisję Europejską. Realizacja konkretnych działań w całej Europie jest w dużym stopniu zdecentralizowana i odbywa się w ścisłej współpracy z      koordynatorami narodowymi i wieloma różnymi partnerami     zaangażowanymi w inicjatywę. Poszczególne działania promocyjne wspiera także zespół ambasadorów.

Europejski Tydzień Sportu powstał z myślą o TOBIE!

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w KatowicachRzecznik Praw DzieckaEdukacja Rybnik