Dzień Głośnego Czytania w Szkole

2018-10-18

W związku z udziałem uczniów naszej szkoły w Konkursie „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków” organizowanym przez sieć sklepów Biedronka i koordynowanym w naszej placówce przez nauczyciela bibliotekarza, w dniu 18 października zorganizowaliśmy Dzień Głośnego Czytania w Szkole. Czytającymi gośćmi byli rodzice uczniów klas I - II, wychowawcy klas oraz nauczyciel bibliotekarz. Podczas obchodów tego święta przeprowadzono także zajęcia edukacyjne, w ramach których dzieci nie tylko słuchały czytanych tekstów,  ale także śpiewały piosenki o Słodziakach, rozwiązywały zagadki słuchowe oraz wykonywały konkursowe prace plastyczne przedstawiające nowe przygody Gangu Słodziaków. Ponadto, w celu upowszechniania idei czytania, uczniowie od wielu dni codziennie czytali z rodzicami w domach wybrane bajki, czego dowodem są otrzymywane przez nich naklejki, wklejane do osobistych książeczek.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w KatowicachRzecznik Praw DzieckaEdukacja Rybnik