Akcje z Udziałem SU:

  • Udział w akcji Góra Grosza
  • Grosz do Grosza,
  • Wysłanie życzeń i kartek świątecznych dla chłopczyka ze Stanów Zjednoczonych chorego na neuroblastomę,
  • Pomóżmy dzieciom z Syrii przetrwać zimę,
  • Wysyłanie listów do Morskiego Szpitala dla zwierząt w Clearwater. Listy zostają przekazane dzieciom po amputacjach kończyn,
  • Włączenie się do zbiórki  nakrętek  na rehabilitację dwóch chorych dzieci
  •  Zbiórka żywności dla seniorów z okazji świąt Bożego Narodzenia
  • Zbiórki pieniędzy na rzecz chorych dzieci z Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 SPZOZ w Rybniku 
Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w KatowicachRzecznik Praw DzieckaEdukacja Rybnik