MIEJSKI KONKURS ORTOGRAFICZNY „Mistrz Ortografii” dla klas II i III szkół podstawowych

2021-02-25

Miejski Konkurs ortograficzny jest II etapem, którego 2 finalistów weźmie udział w  XVIII edycji wojewódzkiego konkursu ortograficznego „Mistrz ortografii województwa śląskiego 2021 r.” dla uczniów klas II i III szkół podstawowych organizowanego rzez Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach.

 

Konkurs Miejski odbędzie się dnia 26 marca 2021 roku o godz. 9.00

 

Forma: Dyktando pisane ze słuchu, na kartce A4 w linie, podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą szkoły, nieścieralnym czarnym długopisem. dyktowanym przez Koordynatora Szkoły. Dyktando odbywać się będzie równolegle we wszystkich szkołach w dniu  26 marca o godzinie 9.00.

 

Treści programowe

  •          Uczestników konkursu obowiązuje znajomość treści programowych z zakresu ortografii dla klas I, II, III:
  •          pisownia wyrazów z ó, rz, ż, ch, h wymiennymi i niewymiennymi
  •          pisownia zakończeń: -ów, -ówka, -ówna, -unek, -uje;
  •          pisownia liczebników;
  •          wielka litera w pisowni tytułów, nazwach geograficznych,
  •          pisownia „nie” z przymiotnikiem, czasownikiem
  •          pisownia wyrazów z zanikiem dźwięczności na końcu i w środku wyrazu;
  •          stosowanie znaków interpunkcyjnych na końcu zdania oraz przy wyliczaniu.

 

Poniżej znajduje się PLIK DO POBRANIA:

Konkurs ortograficzny dla klas II - III - klauzula dotycząca danych osobowych uczestnika

Po wypełnieniu klauzuli przez rodziców, dziecko oddaje dokument wychowawcy i zgłasza chęć udziału w konkursie.

 

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w KatowicachRzecznik Praw DzieckaEdukacja Rybnik